Spremembe in dopolnitve Statuta občine Šmartno ob Paki

Predpisi, na katere predpis vpliva