Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku