Občina Šmartno ob Paki

Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
Janko Kopušar
SI64225569
5884276000
SI56 0132 5010 0018 609
ABANSI2X
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

03 898 49 50
03 898 49 60
obcina.smartno@siol.net
Povezava

Predstavitev

1994
18
10
3271
SURS (1.7.2019)
Povezava

Predstavitev