GRADIVO ZA PRIPRAVO OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (SD OPPN)

11. 4. 2024 ROK M. 285
11.04.2024
Objave in pozivi, Oglasna deska
Do preklica