DRŽAVNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE ZA ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

12. 12. 2022 Klara H. (Občinska uprava) 73
12.12.2022
Javna naznanila in razgrnitve
27.01.2023 do 15:00
35022-0002/2022
08.12.2022
Jože Sinur
obcina.smartno@siol.net
03 898 49 66