Zbiranje sprememb za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ za leto 2024

13. 2. 2024 ROK M. 149