Sklep vlade RS št. 844-35/2023-17-DGZR-prijava ocene škode zaradi poplav med 27.10 in 6.11.2023

28. 11. 2023 Bernarda D. (Občinska uprava) 65