NLB mobilno poslovalnico Bank&Go ustavil ti. »lockdown«

7. 4. 2021 Mladinski c. 36