Bayerjeva vila

Znane stavbe
Rečica ob Paki 1, 3327 Šmartno ob Paki