Novice Dogodki Volitve Javne objave Projekt "MDCP"

Vstop v adventni čas

22.11.2017 

Preberite več »

RAZGRNITEV KART SKLADA KZ -OBMOČJA DRŽAVNIH OSUŠEVALNIH SISTEMOV

21.11.2017 

OBVESTILO! Sklad KZ RS obvešča , da poteka razgrnitev kart območij državnih osuševalnih sistemov, od 22.11.2017 do vključno 29.11.2017. Ogled in podaja predlogov poteka v času uradnih ur pristojne OI Sklada KZ (kontakt:037132592), kot ... Preberite več »

Javna obravnava predloga Proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2018

21.11.2017 

Občina Šmartno ob Paki podaja predlog proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2018 v javno obravnavo. Rok za podajo amandmajev na predlog proračuna je do vključno 5.12.2017. Amandmaji se lahko podajo pisno na ... Preberite več »

Odlična Vesela Martinova sobota

14.11.2017 

Preteklo soboto, 11. novembra 2017, je v Šmartnem ob Paki ob občinskem prazniku že tradicionalno potekala Vesela Martinova sobota katero organizirajo v Mladinskem centru Šmartno ob Paki skupaj z društvi iz naše občine.  In ... Preberite več »

Slavnostna seja Občine Šmartno ob Paki

14.11.2017 

Pretekli petek, 10. novembra 2017, smo obeležili praznik naše občine s slavnostno sejo, ki je potekala v kulturnem domu Šmartno ob Paki. Na osrednji občinski proslavi ob prazniku je vse zbrane goste, nagrajence ... Preberite več »

Zapore občinskih kategoriziranih cest zaradi rekonstrukcije regionalne ceste na relaciji Šmartno ob Paki-Paška vas

02.11.2017 

Obvestilo! Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste R2 426/7949 Gorenje-Rečica-Letuš na relaciji Šmartno ob Paki-Paška vas, bo izvedena popolna zapora naslednjih cest: -LC 408080, odsek 408081 Tabor-Šmartno ob Paki v Slatinah, -JP 908010, odsek 908012 Novo naselje Gavce ... Preberite več »

PROGRAM PRIREDITEV

30.10.2017 

Preberite več »

Vstop v adventni čas

22.11.2017 

Preberite več »

RAZGRNITEV KART SKLADA KZ -OBMOČJA DRŽAVNIH OSUŠEVALNIH SISTEMOV

21.11.2017 

OBVESTILO! Sklad KZ RS obvešča , da poteka razgrnitev kart območij državnih osuševalnih sistemov, od 22.11.2017 do vključno 29.11.2017. Ogled in podaja predlogov poteka v času uradnih ur pristojne OI Sklada KZ (kontakt:037132592), kot ... Preberite več »

Zapore občinskih kategoriziranih cest zaradi rekonstrukcije regionalne ceste na relaciji Šmartno ob Paki-Paška vas

02.11.2017 

Obvestilo! Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste R2 426/7949 Gorenje-Rečica-Letuš na relaciji Šmartno ob Paki-Paška vas, bo izvedena popolna zapora naslednjih cest: -LC 408080, odsek 408081 Tabor-Šmartno ob Paki v Slatinah, -JP 908010, odsek 908012 Novo naselje Gavce ... Preberite več »

PROGRAM PRIREDITEV

30.10.2017 

Preberite več »

Podpis pogodbe »Gradbena ureditev in dopolnitev zavarovanja s cestnimi signali na NPr 25.3 »Paška vas 1« v km 25.3 na regionalni progi št. 31 Celje – Velenje«

17.10.2017 

V petek, 13. oktobra 2017, je v dvorani Marof potekal svečan podpis pogodbe z izbranim izvajalcem preureditve nivojskega prehoda Paška vas. Le tega so se udeležili Janko Kopušar, župan Občine Šmartno ob Paki, ... Preberite več »

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za ukinitev nez.žel.prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnja nove povezovalne ceste

06.10.2017 

Občina Šmartno ob Paki objavlja Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnja nove povezovalne ceste. Javna razgrnitev ... Preberite več »

Prva trgatev potomke stare trte v Šmartnem ob Paki

21.09.2017 

V četrtek, 21. septembra 2017, ob 16. uri je na platoju pred občino Šmartno ob potekala prva trgatev potomke stare trte z Lenta, ki dobro uspeva v naši občini. Svečano dolžnost so opravili ... Preberite več »

LOKALNE VOLITVE 2014

21.07.2014 

URADNI REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2014 Občinska volilna komisija objavlja Poročilo o izidu volitev župana, občinskega sveta in odborov vaških skupnosti v Občini Šmartno ob Paki. Poročilo         Rezultati volitev župana ter občinskih svetnikov Občine Šmartno ob Paki ... Preberite več »

Lokalne volitve 2014

22.05.2014 

Splošni akti: Razpis rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov Razpis volitev v odbore vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki Odlok o določitvi števila članov odborov vaških skupnosti in volilnih enot v vaških skupnostih ... Preberite več »

Zakonodajni referendum o arhivih

29.04.2014 

V naslednji priponki so pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referendumske kampanje glede Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, ki bo v nedeljo, 8. junija 2014: odredba ... Preberite več »

VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

02.04.2014 

V naslednji priponki so pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo 25. maja 2014: odredba Preberite več »

VOLITVE PREDSEDNIKA RS

04.09.2012 

Odredba o plakatiranju Preberite več »

NADOMESTNE VOLITVE ŽUPANA 2012

03.09.2012 

Sklep o razpisu nadomestnih volitev Rokovnik Sklep o imenovanju tajnice OVK Ugotovitveni sklep o potrebnem št. podpisov glede določanja kandidatov Odredba o plakatiranju Sklep o določitvi volišč za nadomestne volitve župana Pravila za izrabo časopisnega prostora časopisa ŠoP Razlas o ... Preberite več »

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

08.12.2017 

Občina Šmartno ob Paki objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za zemljišča parc. št. 957 945/29, 957 945/26-del in 957 868/1-del. Več v priponki. namera Preberite več »

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

30.11.2017 

Občina Šmartno ob Paki objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe. Več v priponki. Namera Preberite več »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

07.11.2017 

Občina Šmartno ob Paki objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za del parc. št. 459/8 k.o. Gavce. več v priponki. namera Preberite več »

Javno naročilo “Izdelava občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno ob Paki”

11.10.2017 

Občina Šmartno ob Paki objavlja javno naročilo "Izdelava občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno ob Paki". Rok za oddajo ponudb je do 13.11.2017 do 10.00 ure. Javno naročilo je objavljeno pod oznako JN008874/2017-W01. Izdelava ... Preberite več »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

10.10.2017 

Občina Šmartno ob Paki objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe. Več v priponki. namera     Preberite več »

Javni razpis za imenovanje direktorja Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki

21.09.2017 

Občina Šmartno ob Paki objavlja Javni razpis za imenovanje na položaj direktorja Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki, ki ga je sprejel Svet zavoda Mladinski center na svoji 15. seji. Rok za ... Preberite več »

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj in nagrad za leto 2017

29.08.2017 

Občina Šmartno ob Paki objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj in nagrad za leto 2017. Razpisni rok traja 15 dni in sicer od 1. 9. 2017 do vključno 15. ... Preberite več »

Projekt »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« v Šmartno ob Paki prinesel evropsko vzdušje

08.12.2016 

Letošnje praznovanje občinskega praznika občine Šmartno ob Paki so popestrili dogodki ter mednarodni udeleženci v okviru projekta »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« (MDCP), ki se je odvijal v Šmartnem ob Paki od ... Preberite več »

Evalvacija projekta

08.12.2016 

Kot že dobro veste, je bilo letošnje Martinovanje v Šmartnem ob Paki nekaj posebnega. V sklopu evropskega projekta »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« so nas obiskali gostje iz pobratenih mest sosednjih držav. ... Preberite več »

»Vesela Martinova sobota« uspela, kot se šika

08.12.2016 

Letošnja Vesela Martinova sobota je bila še posebej pestra,saj so z nami praznovali gostje iz tujine. Nekateri so jo pričeli že ob 7.00, ko je bil na vrsti start pohoda po mejah občine Šmartno ... Preberite več »

Slavnostna seja letos v znamenju Evropskega projekta

18.11.2016 

Občinski praznik 2016 je obeležila Slavnostna seja z mednarodno udeležbo. V sklopu evropskega projekta Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo so se nam pri praznovanju pridružili gostje pobratenih mest iz Hrvaške, Srbije in ... Preberite več »

Vabljeni na dogodke ob občinskem prazniku

07.11.2016 

Vabljeni da se udeležite prireditev ob letošnjem občinskem prazniku Občine Šmartno ob Paki. Ob občinskem prazniku bo letos potekal tudi mednarodni projekt MDCP, na prireditve katerega vas prav tako prisrčno vabimo. Četrtek, 10. 11. 2016 Od ... Preberite več »

PROGRAM DOGODKOV

27.10.2016 

Na naslednji povezavi je program dogodkov, ki se bodo odvijali v okviru projekta:program-mdcp Preberite več »

PREDSTAVITEV PROJEKTA

27.10.2016 

MEDNARODNI PROJEKT »MEDKULTURNOST DRUŽBE ZA VEČJO CIVILNO PARTICIPACIJO« (MDCP) Občina Šmartno ob Paki je prijaviteljica in nosilka mednarodnega projekta, ki smo ga naslovili »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« (MDCP). Občina je projekt prijavila ... Preberite več »

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

08.12.2017 

Občina Šmartno ob Paki objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za zemljišča parc. št. 957 945/29, 957 945/26-del in 957 868/1-del. Več v priponki. namera Preberite več »

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

30.11.2017 

Občina Šmartno ob Paki objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe. Več v priponki. Namera Preberite več »

Vstop v adventni čas

22.11.2017 

Preberite več »

RAZGRNITEV KART SKLADA KZ -OBMOČJA DRŽAVNIH OSUŠEVALNIH SISTEMOV

21.11.2017 

OBVESTILO! Sklad KZ RS obvešča , da poteka razgrnitev kart območij državnih osuševalnih sistemov, od 22.11.2017 do vključno 29.11.2017. Ogled in podaja predlogov poteka v času uradnih ur pristojne OI Sklada KZ (kontakt:037132592), kot ... Preberite več »

Javna obravnava predloga Proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2018

21.11.2017 

Občina Šmartno ob Paki podaja predlog proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2018 v javno obravnavo. Rok za podajo amandmajev na predlog proračuna je do vključno 5.12.2017. Amandmaji se lahko podajo pisno na ... Preberite več »

Odlična Vesela Martinova sobota

14.11.2017 

Preteklo soboto, 11. novembra 2017, je v Šmartnem ob Paki ob občinskem prazniku že tradicionalno potekala Vesela Martinova sobota katero organizirajo v Mladinskem centru Šmartno ob Paki skupaj z društvi iz naše občine.  In ... Preberite več »

Slavnostna seja Občine Šmartno ob Paki

14.11.2017 

Pretekli petek, 10. novembra 2017, smo obeležili praznik naše občine s slavnostno sejo, ki je potekala v kulturnem domu Šmartno ob Paki. Na osrednji občinski proslavi ob prazniku je vse zbrane goste, nagrajence ... Preberite več »

RSS