Novice Dogodki Volitve Javne objave Projekt "MDCP"

ZAPORA CESTE V PAŠKI VASI

21.03.2018 

Na območju križanja železnice in državne ceste v Paški vasi od lanskega leta potekajo dela na obnovi ceste in železnice pod delno zaporo. Izvajalec del je zaradi obnove železniških tirov na prehodu pridobil ... Preberite več »

Ura za Zemljo

20.03.2018 

Svetovna organizacija za varstvo narave (WWF) letos organizira že enajsto Uro za Zemljo, največjo prostovoljno akcijo na svetu, ki bo potekala v soboto, 24. marca, med 20:30 in 21:30 uro. Vse se je začelo ... Preberite več »

ČISTILNA AKCIJA 2018

20.03.2018 

VABILO NA ČISTILNO AKCIJO 2018 Čistilna akcija na območju Občine Šmartno ob Paki bo potekala to soboto, 24. marca 2018 od 8.00 do 12.00 ure in se bo zaključila pri Mladinskem centru z manjšo ... Preberite več »

Kulinarične delavnice tradicionalnih jedi v Šmartnem ob Paki zelo uspele

09.03.2018 

V kuhinji dvorane Marof Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki sta se zadnji dve soboti, 24. februarja in 3. marca 2018, odvijali kulinarični delavnici v okviru operacije sodelovanja LAS Festival domačih okusov ... Preberite več »

Rez potomke najstarejše vinske trte na svetu v Šmartnem ob Paki

08.03.2018 

V sredo, 7. marca 2018 smo v Šmartnem ob Paki obrezali potomko najstarejše vinske trte na svetu sorte Modra Kavčina z Mariborskega Lenta. Po kratkem kulturnem programu moškega pevskega zbora Franc Klančnik in ... Preberite več »

Javni razpis za sofinanciranje šolnin

19.02.2018 

Sklad je 23. 6. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 31/17 objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko ... Preberite več »

Vabilo na kulinarične delavnice tradicionalnih jedi

19.02.2018 

Vljudno vabljeni, da se udeležite prvih dveh KULINARIČNIH DELAVNIC PRIPRAVE TRADICIONALNIH JEDI v okviru operacije Festival domačih okusov in tradicije. Prvi dve delavnici bosta potekali v prostorih Mladinskega centra Šmartno ob Paki, v SOBOTO, ... Preberite več »

ZAPORA CESTE V PAŠKI VASI

21.03.2018 

Na območju križanja železnice in državne ceste v Paški vasi od lanskega leta potekajo dela na obnovi ceste in železnice pod delno zaporo. Izvajalec del je zaradi obnove železniških tirov na prehodu pridobil ... Preberite več »

Vabilo na kulinarične delavnice tradicionalnih jedi

19.02.2018 

Vljudno vabljeni, da se udeležite prvih dveh KULINARIČNIH DELAVNIC PRIPRAVE TRADICIONALNIH JEDI v okviru operacije Festival domačih okusov in tradicije. Prvi dve delavnici bosta potekali v prostorih Mladinskega centra Šmartno ob Paki, v SOBOTO, ... Preberite več »

Vabilo na krvodajalsko akcijo

19.02.2018 

Preberite več »

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje malega gospodarstva-podjetništva v občini Šmartno ob Paki v letu 2018

05.02.2018 

Občina Šmartno ob Paki objavlja Javni razpis za dodelitev  sredstev za spodbujanje malega gospodarstva-podjetništva v občini Šmartno ob Paki v letu 2018 (besedilo javnega razpisa JR malo gospodarstvo ). Sredstva v skupni višini 3.500,00 ... Preberite več »

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

01.02.2018 

Na podlagi Sklepa o pripravi Občinskega prostorskega načrta občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 26/2017) je občina Šmartno ob Paki začela postopek izdelave Občinskega prostorskega načrta občine Šmartno ob Paki ... Preberite več »

Brošura Pravilno ravnanje z odpadki oziroma surovinami in embalažo iz gospodinjstev

01.02.2018 

Na spodnji povezavi je objavljena Brošura Pravilno ravnanje z odpadki oz. surovinami in embalažo iz gospodinjstev, ki jo je pripravilo podjetje PUP Saubermacher in bo v februarju razdeljena po posameznih gospodinjstvih. PRAVILNO RAVNANJE brosura ... Preberite več »

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki za leto 2018

01.02.2018 

Občina Šmartno ob Paki objavlja Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki za leto 2018. Vloga za sofinanciranje mora ... Preberite več »

LOKALNE VOLITVE 2014

21.07.2014 

URADNI REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2014 Občinska volilna komisija objavlja Poročilo o izidu volitev župana, občinskega sveta in odborov vaških skupnosti v Občini Šmartno ob Paki. Poročilo         Rezultati volitev župana ter občinskih svetnikov Občine Šmartno ob Paki ... Preberite več »

Lokalne volitve 2014

22.05.2014 

Splošni akti: Razpis rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov Razpis volitev v odbore vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki Odlok o določitvi števila članov odborov vaških skupnosti in volilnih enot v vaških skupnostih ... Preberite več »

Zakonodajni referendum o arhivih

29.04.2014 

V naslednji priponki so pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referendumske kampanje glede Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, ki bo v nedeljo, 8. junija 2014: odredba ... Preberite več »

VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

02.04.2014 

V naslednji priponki so pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo 25. maja 2014: odredba Preberite več »

VOLITVE PREDSEDNIKA RS

04.09.2012 

Odredba o plakatiranju Preberite več »

NADOMESTNE VOLITVE ŽUPANA 2012

03.09.2012 

Sklep o razpisu nadomestnih volitev Rokovnik Sklep o imenovanju tajnice OVK Ugotovitveni sklep o potrebnem št. podpisov glede določanja kandidatov Odredba o plakatiranju Sklep o določitvi volišč za nadomestne volitve župana Pravila za izrabo časopisnega prostora časopisa ŠoP Razlas o ... Preberite več »

Izvzem iz javnega dobra

14.03.2018 

Občina Šmartno ob Paki objavlja odločbi o izvzemu iz javnega dobra. Več v priponkah. odločba 960/9 k.o. Rečica ob Paki odločba 951/32, 951/33 obe k.o. Rečica ob Paki Preberite več »

Sanacija strehe in ostrešja ter izvedba zunanje hidroizolacije objekta Šmartno ob Paki 137-Baronija

06.03.2018 

Občina Šmartno ob Paki je na Portalu JN objavila naročilo  male vrednosti za projekt "Sanacija strehe in ostrešja ter izvedba zunanje hidroizolacije objekta Šmartno ob Paki 137-Baronija", št. objave JN001309/2018-W01. Rok za oddajo ponudb ... Preberite več »

Izvzem iz javnega dobra

23.02.2018 

Občina Šmartno ob Paki objavlja Odločbo o izvzemu iz javnega dobra za parc.št. 798/36 in 798/37 obe k.o. 971-Paška vas. Več v priponki. Odločba o izvzemu iz javnega dobra Preberite več »

Nameri o sklenitvi neposrednih prodajnih pogodb

20.02.2018 

Občina ŠMartno ob Paki objavlja Nameri o sklenitvi neposrednih prodajnih pogodb za zemljišči parc. št. 798/36 in 798/37 ( del stare parc.št. 798/20) obe k.o. 971 Paška vas. Več v priponkah. Namera za parc.št. ... Preberite več »

Objava javnih naročil po 21.členu ZJN-3

20.02.2018 

Skladno z določbo 21.člena ZJN-3 je Občina Šmartno ob Paki dolžna objaviti seznam javnih naročil, katerih vrednost ne presega mejnih vrednosti za objavo na Portalu JN, vendar pa vrednosti presegajo 10.000 EUR brez ... Preberite več »

Javni razpis za sofinanciranje šolnin

19.02.2018 

Sklad je 23. 6. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 31/17 objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko ... Preberite več »

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI V LETU 2018

14.02.2018 

Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) in z vsebino Strokovnih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vas seznanjamo z načini in časovnimi roki ... Preberite več »

Projekt »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« v Šmartno ob Paki prinesel evropsko vzdušje

08.12.2016 

Letošnje praznovanje občinskega praznika občine Šmartno ob Paki so popestrili dogodki ter mednarodni udeleženci v okviru projekta »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« (MDCP), ki se je odvijal v Šmartnem ob Paki od ... Preberite več »

Evalvacija projekta

08.12.2016 

Kot že dobro veste, je bilo letošnje Martinovanje v Šmartnem ob Paki nekaj posebnega. V sklopu evropskega projekta »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« so nas obiskali gostje iz pobratenih mest sosednjih držav. ... Preberite več »

»Vesela Martinova sobota« uspela, kot se šika

08.12.2016 

Letošnja Vesela Martinova sobota je bila še posebej pestra,saj so z nami praznovali gostje iz tujine. Nekateri so jo pričeli že ob 7.00, ko je bil na vrsti start pohoda po mejah občine Šmartno ... Preberite več »

Slavnostna seja letos v znamenju Evropskega projekta

18.11.2016 

Občinski praznik 2016 je obeležila Slavnostna seja z mednarodno udeležbo. V sklopu evropskega projekta Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo so se nam pri praznovanju pridružili gostje pobratenih mest iz Hrvaške, Srbije in ... Preberite več »

Vabljeni na dogodke ob občinskem prazniku

07.11.2016 

Vabljeni da se udeležite prireditev ob letošnjem občinskem prazniku Občine Šmartno ob Paki. Ob občinskem prazniku bo letos potekal tudi mednarodni projekt MDCP, na prireditve katerega vas prav tako prisrčno vabimo. Četrtek, 10. 11. 2016 Od ... Preberite več »

PROGRAM DOGODKOV

27.10.2016 

Na naslednji povezavi je program dogodkov, ki se bodo odvijali v okviru projekta:program-mdcp Preberite več »

PREDSTAVITEV PROJEKTA

27.10.2016 

MEDNARODNI PROJEKT »MEDKULTURNOST DRUŽBE ZA VEČJO CIVILNO PARTICIPACIJO« (MDCP) Občina Šmartno ob Paki je prijaviteljica in nosilka mednarodnega projekta, ki smo ga naslovili »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« (MDCP). Občina je projekt prijavila ... Preberite več »

ZAPORA CESTE V PAŠKI VASI

21.03.2018 

Na območju križanja železnice in državne ceste v Paški vasi od lanskega leta potekajo dela na obnovi ceste in železnice pod delno zaporo. Izvajalec del je zaradi obnove železniških tirov na prehodu pridobil ... Preberite več »

Ura za Zemljo

20.03.2018 

Svetovna organizacija za varstvo narave (WWF) letos organizira že enajsto Uro za Zemljo, največjo prostovoljno akcijo na svetu, ki bo potekala v soboto, 24. marca, med 20:30 in 21:30 uro. Vse se je začelo ... Preberite več »

ČISTILNA AKCIJA 2018

20.03.2018 

VABILO NA ČISTILNO AKCIJO 2018 Čistilna akcija na območju Občine Šmartno ob Paki bo potekala to soboto, 24. marca 2018 od 8.00 do 12.00 ure in se bo zaključila pri Mladinskem centru z manjšo ... Preberite več »

Izvzem iz javnega dobra

14.03.2018 

Občina Šmartno ob Paki objavlja odločbi o izvzemu iz javnega dobra. Več v priponkah. odločba 960/9 k.o. Rečica ob Paki odločba 951/32, 951/33 obe k.o. Rečica ob Paki Preberite več »

Kulinarične delavnice tradicionalnih jedi v Šmartnem ob Paki zelo uspele

09.03.2018 

V kuhinji dvorane Marof Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki sta se zadnji dve soboti, 24. februarja in 3. marca 2018, odvijali kulinarični delavnici v okviru operacije sodelovanja LAS Festival domačih okusov ... Preberite več »

Rez potomke najstarejše vinske trte na svetu v Šmartnem ob Paki

08.03.2018 

V sredo, 7. marca 2018 smo v Šmartnem ob Paki obrezali potomko najstarejše vinske trte na svetu sorte Modra Kavčina z Mariborskega Lenta. Po kratkem kulturnem programu moškega pevskega zbora Franc Klančnik in ... Preberite več »

Sanacija strehe in ostrešja ter izvedba zunanje hidroizolacije objekta Šmartno ob Paki 137-Baronija

06.03.2018 

Občina Šmartno ob Paki je na Portalu JN objavila naročilo  male vrednosti za projekt "Sanacija strehe in ostrešja ter izvedba zunanje hidroizolacije objekta Šmartno ob Paki 137-Baronija", št. objave JN001309/2018-W01. Rok za oddajo ponudb ... Preberite več »

RSS