Novice Dogodki Volitve Javne objave

HMELJSKI LIKOF

18.08.2016 

Preberite več »

Javno naznanilo

18.08.2016 

Medresorska delovna skupina za pripravo metodologije in pregled skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007–2013, z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih ... Preberite več »

OBVESTILO PUP SAUBERMACHER-SPREMENJENE CENE

21.07.2016 

V veljavi spremenjene cene ravnanja z odpadki  S 1. julijem 2016 so se spremenile cene za ravnanje z odpadki. Do dviga cen zaradi obdelave in odlaganja ter kompostiranja pa je prišlo predvsem zaradi izgradnje ... Preberite več »

OTVORITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA

07.07.2016 

V petek, 8. julija 2016 so se ob 10. uri v Martinovi vasi zbrali predvsem otroci in starši, ki so prišli na uradno otvoritev novega otroškega igrišča. Novo otroško igrišče stoji za Martinovo vasjo. ... Preberite več »

TRETJA RAZVOJNA OS

01.07.2016 

V zvezi z DPN za državno cesto od Šentruperta do Velenja vas obveščamo, da je gradivo objavljeno na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Povezava do gradiva: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/ Preberite več »

NAPOVED DERATIZACIJE

01.07.2016 

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06), bo med 4. 7. in 8. 7. 2016 potekala redna deratizacija kanalizacijskega sistema na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob ... Preberite več »

VAŠKE IGRE

29.06.2016 

    Turistično društvo Šmartno ob Paki vas vabi na  tradicionalne  VAŠKE IGRE, ki bodo potekale v nedeljo, 3. julija 2016, od 17. ure dalje na prireditvenem prostoru pred gasilskim domom v Šmartnem ob Paki.     Boža Polak predsednica TDŠ   Preberite več »

HMELJSKI LIKOF

18.08.2016 

Preberite več »

Javno naznanilo

18.08.2016 

Medresorska delovna skupina za pripravo metodologije in pregled skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007–2013, z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih ... Preberite več »

OTVORITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA

07.07.2016 

V petek, 8. julija 2016 so se ob 10. uri v Martinovi vasi zbrali predvsem otroci in starši, ki so prišli na uradno otvoritev novega otroškega igrišča. Novo otroško igrišče stoji za Martinovo vasjo. ... Preberite več »

TRETJA RAZVOJNA OS

01.07.2016 

V zvezi z DPN za državno cesto od Šentruperta do Velenja vas obveščamo, da je gradivo objavljeno na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Povezava do gradiva: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/ Preberite več »

JAVNA SEZNANITEV 3 RAZVOJNA OS

23.06.2016 

Z Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektorja za prostorsko načrtovanje smo prejeli javno naznanilo  o javni seznanitvi s spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta za državno cesto od ... Preberite več »

KANALIZACIJA GAVCE

23.06.2016 

V ponedeljek 20.6.2016 sta župan Janko Kopušar in direktorica družbe AGM Nemec d.o.o. Maja Gerčer podpisala pogodbo o izvedbi projekta "Novogradnja kanalizacije Gavce" v vrednosti 178.000 EUR brez DDV.  Izvajalec, ki je bil ... Preberite več »

VABLJENI NA PROSLAVO

17.06.2016 

Preberite več »

LOKALNE VOLITVE 2014

21.07.2014 

URADNI REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2014 Občinska volilna komisija objavlja Poročilo o izidu volitev župana, občinskega sveta in odborov vaških skupnosti v Občini Šmartno ob Paki. Poročilo         Rezultati volitev župana ter občinskih svetnikov Občine Šmartno ob Paki ... Preberite več »

Lokalne volitve 2014

22.05.2014 

Splošni akti: Razpis rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov Razpis volitev v odbore vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki Odlok o določitvi števila članov odborov vaških skupnosti in volilnih enot v vaških skupnostih ... Preberite več »

Zakonodajni referendum o arhivih

29.04.2014 

V naslednji priponki so pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referendumske kampanje glede Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, ki bo v nedeljo, 8. junija 2014: odredba ... Preberite več »

VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

02.04.2014 

V naslednji priponki so pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo 25. maja 2014: odredba Preberite več »

VOLITVE PREDSEDNIKA RS

04.09.2012 

Odredba o plakatiranju Preberite več »

NADOMESTNE VOLITVE ŽUPANA 2012

03.09.2012 

Sklep o razpisu nadomestnih volitev Rokovnik Sklep o imenovanju tajnice OVK Ugotovitveni sklep o potrebnem št. podpisov glede določanja kandidatov Odredba o plakatiranju Sklep o določitvi volišč za nadomestne volitve župana Pravila za izrabo časopisnega prostora časopisa ŠoP Razlas o ... Preberite več »

Zapora ceste JP 908301 ob prireditvi “Hmeljski likof v Rečiški noči”

18.08.2016 

Občinska uprava Občine Šmartno ob Paki obvešča javnost, da bo zaradi prireditve »Hmeljski likof v Rečiški noči« v soboto, 20. avgusta 2016 od 18.00 ure do nedelje, 21. avgusta 2016 do 2.00 ure ... Preberite več »

Javno naročilo za projekt “Ureditev infrastrukture Šmartno ob Paki – center in ob železnici”

12.08.2016 

Občina Šmartno ob Paki obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje po pooblastilu, v imenu in za račun Občine Šmartno ob Paki,  Občine Šoštanj in ... Preberite več »

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije za občino Šmartno ob Paki

30.06.2016 

Občina Šmartno ob Paki je pristopila k projektu izdelave Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije za občino Šmartno ob Paki, saj želi vsem občankam in občanom omogočiti možnost dostopa do ... Preberite več »

Namere o sklenitvi neposrednih menjalnih pogodb

07.06.2016 

Občina Šmartno ob Paki objavlja Nameri o sklenitvi neposrednih menjalnih pogodb. Več v priponkah. Namera - parc. št. 808/11 k.o. Paška vas Namera - parc. št. 808/6 in 808/10 obe k.o. Paška vas Preberite več »

Namera o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe

04.04.2016 

Občina Šmartno ob Paki objavlja namero o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe. Več v priponki. Namera Preberite več »

Javno naročilo ” Novogradnja kanalizacije Gavce”

31.03.2016 

Občina Šmartno ob Paki vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za javno naročilo "Novogradnja kanalizacije Gavce". Rok za oddajo ponudb je 4.5.2016 do 10.00 ure. Odpiranje ponudb bo potekalo 4.5.2016 ob 10.30 ... Preberite več »

Javno naročilo ” Redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine Šmartno ob Paki za obdobje 2016-2020″

31.03.2016 

Občina Šmartno ob Paki vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za javno naročilo "Redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine Šmartno ob Paki za obdobje 2016-2020". Rok za oddajo ponudb ... Preberite več »

HMELJSKI LIKOF

18.08.2016 

Preberite več »

Zapora ceste JP 908301 ob prireditvi “Hmeljski likof v Rečiški noči”

18.08.2016 

Občinska uprava Občine Šmartno ob Paki obvešča javnost, da bo zaradi prireditve »Hmeljski likof v Rečiški noči« v soboto, 20. avgusta 2016 od 18.00 ure do nedelje, 21. avgusta 2016 do 2.00 ure ... Preberite več »

Javno naznanilo

18.08.2016 

Medresorska delovna skupina za pripravo metodologije in pregled skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007–2013, z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih ... Preberite več »

Javno naročilo za projekt “Ureditev infrastrukture Šmartno ob Paki – center in ob železnici”

12.08.2016 

Občina Šmartno ob Paki obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje po pooblastilu, v imenu in za račun Občine Šmartno ob Paki,  Občine Šoštanj in ... Preberite več »

OBVESTILO PUP SAUBERMACHER-SPREMENJENE CENE

21.07.2016 

V veljavi spremenjene cene ravnanja z odpadki  S 1. julijem 2016 so se spremenile cene za ravnanje z odpadki. Do dviga cen zaradi obdelave in odlaganja ter kompostiranja pa je prišlo predvsem zaradi izgradnje ... Preberite več »

OTVORITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA

07.07.2016 

V petek, 8. julija 2016 so se ob 10. uri v Martinovi vasi zbrali predvsem otroci in starši, ki so prišli na uradno otvoritev novega otroškega igrišča. Novo otroško igrišče stoji za Martinovo vasjo. ... Preberite več »

TRETJA RAZVOJNA OS

01.07.2016 

V zvezi z DPN za državno cesto od Šentruperta do Velenja vas obveščamo, da je gradivo objavljeno na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Povezava do gradiva: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/ Preberite več »

HMELJSKI LIKOF

18.08.2016 

Preberite več »

Zapora ceste JP 908301 ob prireditvi “Hmeljski likof v Rečiški noči”

18.08.2016 

Občinska uprava Občine Šmartno ob Paki obvešča javnost, da bo zaradi prireditve »Hmeljski likof v Rečiški noči« v soboto, 20. avgusta 2016 od 18.00 ure do nedelje, 21. avgusta 2016 do 2.00 ure ... Preberite več »

Javno naznanilo

18.08.2016 

Medresorska delovna skupina za pripravo metodologije in pregled skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007–2013, z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih ... Preberite več »

Javno naročilo za projekt “Ureditev infrastrukture Šmartno ob Paki – center in ob železnici”

12.08.2016 

Občina Šmartno ob Paki obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje po pooblastilu, v imenu in za račun Občine Šmartno ob Paki,  Občine Šoštanj in ... Preberite več »

OBVESTILO PUP SAUBERMACHER-SPREMENJENE CENE

21.07.2016 

V veljavi spremenjene cene ravnanja z odpadki  S 1. julijem 2016 so se spremenile cene za ravnanje z odpadki. Do dviga cen zaradi obdelave in odlaganja ter kompostiranja pa je prišlo predvsem zaradi izgradnje ... Preberite več »

OTVORITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA

07.07.2016 

V petek, 8. julija 2016 so se ob 10. uri v Martinovi vasi zbrali predvsem otroci in starši, ki so prišli na uradno otvoritev novega otroškega igrišča. Novo otroško igrišče stoji za Martinovo vasjo. ... Preberite več »

TRETJA RAZVOJNA OS

01.07.2016 

V zvezi z DPN za državno cesto od Šentruperta do Velenja vas obveščamo, da je gradivo objavljeno na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Povezava do gradiva: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/ Preberite več »

RSS