Novice Dogodki Volitve Javne objave Projekt "MDCP"

Napoved motenj dobave pitne vode – Lokovica, Gorenje, Paška vas in Gavce

22.11.2016 

Spoštovani! Uporabnike na posameznih področjih Lokovice, Gorenja, Paške vasi in Gavc obveščamo, da bo v noči s srede, 23. 11. 2016, na četrtek, 24. 11. 2016, med 1. in 5. uro zjutraj prekinjena oz. motena dobava pitne vode ... Preberite več »

VSTOP V ADVENTNI ČAS

21.11.2016 

Preberite več »

Slavnostna seja letos v znamenju Evropskega projekta

18.11.2016 

Občinski praznik 2016 je obeležila Slavnostna seja z mednarodno udeležbo. V sklopu evropskega projekta Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo so se nam pri praznovanju pridružili gostje pobratenih mest iz Hrvaške, Srbije in ... Preberite več »

VESELA MARTINOVA SOBOTA

07.11.2016 

Vabimo vas na Veselo Martinovo soboto, 12. 11. 2016, od 9.30 dalje v Martinovi vasi v Šmartnem ob Paki.   Od 9.30 do 12. ure vabljeni na OTROŠKO MARTINOVANJE, kjer bodo potekale zabavne, ustvarjalne delavnice, ki bodo ... Preberite več »

ULIČNI ZBIRALNIKI ZA E-ODPADKE IN ODPADNE BATERIJE

21.10.2016 

Pup Saubermacher želi obvestiti o novi infrastrukturi zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij ter predati informacijo, katere odpadke lahko odvržete v ulične zbiralnike. V podjetju so pripravili informativno zloženko, ki so jo poslali na naslove vseh ... Preberite več »

Župan ter predstavniki iz Šmartnega ob Paki na obisku v občini Weissenstein v Avstriji

20.10.2016 

Na povabilo, ki je prišlo s strani občine Weissenstein se je župan, Janko Kopušar skupaj s predstavniki iz naše občine, v petek, 14.10.2016, udeležil delovnega obiska v tej avstrijski občini. Na sestanku je ... Preberite več »

Javna predstavitev Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči občine Šmartno ob Paki

13.10.2016 

V skladu z določbami Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZRP Občina Šmartno ob Paki javno predstavlja Načrt občine Šmartno ob Paki za zaščito in reševanje ob jedrski ali radiološki nesreči, ki je ... Preberite več »

VSTOP V ADVENTNI ČAS

21.11.2016 

Preberite več »

Slavnostna seja letos v znamenju Evropskega projekta

18.11.2016 

Občinski praznik 2016 je obeležila Slavnostna seja z mednarodno udeležbo. V sklopu evropskega projekta Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo so se nam pri praznovanju pridružili gostje pobratenih mest iz Hrvaške, Srbije in ... Preberite več »

VESELA MARTINOVA SOBOTA

07.11.2016 

Vabimo vas na Veselo Martinovo soboto, 12. 11. 2016, od 9.30 dalje v Martinovi vasi v Šmartnem ob Paki.   Od 9.30 do 12. ure vabljeni na OTROŠKO MARTINOVANJE, kjer bodo potekale zabavne, ustvarjalne delavnice, ki bodo ... Preberite več »

Župan ter predstavniki iz Šmartnega ob Paki na obisku v občini Weissenstein v Avstriji

20.10.2016 

Na povabilo, ki je prišlo s strani občine Weissenstein se je župan, Janko Kopušar skupaj s predstavniki iz naše občine, v petek, 14.10.2016, udeležil delovnega obiska v tej avstrijski občini. Na sestanku je ... Preberite več »

Javno naznanilo

28.09.2016 

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS 33/2007, 70/2008, 108/2009, 80/2010,43/2011, 57/2012, 109/2012 in 35/2013) in 7. člena Statuta Občine Statut občine Šmartno ob Paki ( ... Preberite več »

Delegacija iz Šmartnega ob Paki na obisku v Novem Selu ter Vrnjački Banji ob 40. obletnici pobratenja

23.09.2016 

Letošnje leto slavimo lep, okrogel jubilej in sicer mineva že 40. let pobratenja med srbskim Novim Selom ter Šmartnim ob Paki. V sklopu tega praznovanja se je odpravila delegacija iz naše občine v ... Preberite več »

Bučni pozdrav jeseni

22.09.2016 

Preberite več »

LOKALNE VOLITVE 2014

21.07.2014 

URADNI REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2014 Občinska volilna komisija objavlja Poročilo o izidu volitev župana, občinskega sveta in odborov vaških skupnosti v Občini Šmartno ob Paki. Poročilo         Rezultati volitev župana ter občinskih svetnikov Občine Šmartno ob Paki ... Preberite več »

Lokalne volitve 2014

22.05.2014 

Splošni akti: Razpis rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov Razpis volitev v odbore vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki Odlok o določitvi števila članov odborov vaških skupnosti in volilnih enot v vaških skupnostih ... Preberite več »

Zakonodajni referendum o arhivih

29.04.2014 

V naslednji priponki so pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referendumske kampanje glede Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, ki bo v nedeljo, 8. junija 2014: odredba ... Preberite več »

VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

02.04.2014 

V naslednji priponki so pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo 25. maja 2014: odredba Preberite več »

VOLITVE PREDSEDNIKA RS

04.09.2012 

Odredba o plakatiranju Preberite več »

NADOMESTNE VOLITVE ŽUPANA 2012

03.09.2012 

Sklep o razpisu nadomestnih volitev Rokovnik Sklep o imenovanju tajnice OVK Ugotovitveni sklep o potrebnem št. podpisov glede določanja kandidatov Odredba o plakatiranju Sklep o določitvi volišč za nadomestne volitve župana Pravila za izrabo časopisnega prostora časopisa ŠoP Razlas o ... Preberite več »

Poziva za predlaganje kandidatov za člane Sveta zavoda OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki

30.11.2016 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja poziv za predlaganje kandidatov za člane Sveta zavoda OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki. poziv Preberite več »

Javna obravnava predloga Proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2017

22.11.2016 

Občina Šmartno ob Paki podaja predlog proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2017 v javno obravnavo. Rok za podajo amandmajev na predlog proračuna je do 7.12.2016. Amandmaji se lahko podajo pisno na naslov ... Preberite več »

Nameri o sklenitvi neposrednih menjalnih pogodb

18.11.2016 

Občina Šmartno ob Paki objavlja nameri o sklenitvi neposrednih menjalnih pogodb. namera 543/1 k.o. Veliki Vrh namera 546/5 in 546/7 k.o. Veliki Vrh Preberite več »

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

27.10.2016 

Občina Šmartno ob Paki objavlja namero o os klenitvi najemne pogodbe. Več v priponki namera Preberite več »

Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »C (4) 2d«

18.10.2016 

Občina Šmartno ob Paki obvešča vse občane, da poteka javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »C (4) 2d« od 14.10.2016 do 14.11.2016. Gradivo javne razgrnitve se nahaja v prilogah. Občinska ... Preberite več »

Javna predstavitev Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči občine Šmartno ob Paki

13.10.2016 

V skladu z določbami Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZRP Občina Šmartno ob Paki javno predstavlja Načrt občine Šmartno ob Paki za zaščito in reševanje ob jedrski ali radiološki nesreči, ki je ... Preberite več »

Izvzem zemljišč iz javnega dobra

12.10.2016 

Občina Šmartno ob Paki objavlja odločbi o izvzemu ze,mljišč iz javnega dobra. Več v priponkah. Odločba o izvzemu iz javnega dobra za parc. št. 750/1 k.o. Šmartno ob Paki Odločba o izvzemu iz javnega dobra ... Preberite več »

Projekt »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« v Šmartno ob Paki prinesel evropsko vzdušje

08.12.2016 

Letošnje praznovanje občinskega praznika občine Šmartno ob Paki so popestrili dogodki ter mednarodni udeleženci v okviru projekta »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« (MDCP), ki se je odvijal v Šmartnem ob Paki od ... Preberite več »

Evalvacija projekta

08.12.2016 

Kot že dobro veste, je bilo letošnje Martinovanje v Šmartnem ob Paki nekaj posebnega. V sklopu evropskega projekta »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« so nas obiskali gostje iz pobratenih mest sosednjih držav. ... Preberite več »

»Vesela Martinova sobota« uspela, kot se šika

08.12.2016 

Letošnja Vesela Martinova sobota je bila še posebej pestra,saj so z nami praznovali gostje iz tujine. Nekateri so jo pričeli že ob 7.00, ko je bil na vrsti start pohoda po mejah občine Šmartno ... Preberite več »

Slavnostna seja letos v znamenju Evropskega projekta

18.11.2016 

Občinski praznik 2016 je obeležila Slavnostna seja z mednarodno udeležbo. V sklopu evropskega projekta Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo so se nam pri praznovanju pridružili gostje pobratenih mest iz Hrvaške, Srbije in ... Preberite več »

Vabljeni na dogodke ob občinskem prazniku

07.11.2016 

Vabljeni da se udeležite prireditev ob letošnjem občinskem prazniku Občine Šmartno ob Paki. Ob občinskem prazniku bo letos potekal tudi mednarodni projekt MDCP, na prireditve katerega vas prav tako prisrčno vabimo. Četrtek, 10. 11. 2016 Od ... Preberite več »

PROGRAM DOGODKOV

27.10.2016 

Na naslednji povezavi je program dogodkov, ki se bodo odvijali v okviru projekta:program-mdcp Preberite več »

PREDSTAVITEV PROJEKTA

27.10.2016 

MEDNARODNI PROJEKT »MEDKULTURNOST DRUŽBE ZA VEČJO CIVILNO PARTICIPACIJO« (MDCP) Občina Šmartno ob Paki je prijaviteljica in nosilka mednarodnega projekta, ki smo ga naslovili »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« (MDCP). Občina je projekt prijavila ... Preberite več »

Projekt »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« v Šmartno ob Paki prinesel evropsko vzdušje

08.12.2016 

Letošnje praznovanje občinskega praznika občine Šmartno ob Paki so popestrili dogodki ter mednarodni udeleženci v okviru projekta »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« (MDCP), ki se je odvijal v Šmartnem ob Paki od ... Preberite več »

Evalvacija projekta

08.12.2016 

Kot že dobro veste, je bilo letošnje Martinovanje v Šmartnem ob Paki nekaj posebnega. V sklopu evropskega projekta »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« so nas obiskali gostje iz pobratenih mest sosednjih držav. ... Preberite več »

»Vesela Martinova sobota« uspela, kot se šika

08.12.2016 

Letošnja Vesela Martinova sobota je bila še posebej pestra,saj so z nami praznovali gostje iz tujine. Nekateri so jo pričeli že ob 7.00, ko je bil na vrsti start pohoda po mejah občine Šmartno ... Preberite več »

Poziva za predlaganje kandidatov za člane Sveta zavoda OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki

30.11.2016 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja poziv za predlaganje kandidatov za člane Sveta zavoda OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki. poziv Preberite več »

Napoved motenj dobave pitne vode – Lokovica, Gorenje, Paška vas in Gavce

22.11.2016 

Spoštovani! Uporabnike na posameznih področjih Lokovice, Gorenja, Paške vasi in Gavc obveščamo, da bo v noči s srede, 23. 11. 2016, na četrtek, 24. 11. 2016, med 1. in 5. uro zjutraj prekinjena oz. motena dobava pitne vode ... Preberite več »

Javna obravnava predloga Proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2017

22.11.2016 

Občina Šmartno ob Paki podaja predlog proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2017 v javno obravnavo. Rok za podajo amandmajev na predlog proračuna je do 7.12.2016. Amandmaji se lahko podajo pisno na naslov ... Preberite več »

VSTOP V ADVENTNI ČAS

21.11.2016 

Preberite več »

RSS