Novice Dogodki Volitve Javne objave

ULIČNI ZBIRALNIKI ZA E-ODPADKE IN ODPADNE BATERIJE

21.10.2016 

Pup Saubermacher želi obvestiti o novi infrastrukturi zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij ter predati informacijo, katere odpadke lahko odvržete v ulične zbiralnike. V podjetju so pripravili informativno zloženko, ki so jo poslali na naslove vseh ... Preberite več »

Župan ter predstavniki iz Šmartnega ob Paki na obisku v občini Weissenstein v Avstriji

20.10.2016 

Na povabilo, ki je prišlo s strani občine Weissenstein se je župan, Janko Kopušar skupaj s predstavniki iz naše občine, v petek, 14.10.2016, udeležil delovnega obiska v tej avstrijski občini. Na sestanku je ... Preberite več »

Javna predstavitev Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči občine Šmartno ob Paki

13.10.2016 

V skladu z določbami Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZRP Občina Šmartno ob Paki javno predstavlja Načrt občine Šmartno ob Paki za zaščito in reševanje ob jedrski ali radiološki nesreči, ki je ... Preberite več »

JAVNA PREDSTAVITEV OBČINSKEGA NAČRTA ZiR OB POTRESU

10.10.2016 

V skladu z določbami Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZRP Občina Šmartno ob Paki javno predstavlja Načrt občine Šmartno ob Paki za zaščito in reševanje ob potresu, ki je na vpogled na sedežu ... Preberite več »

Obvestilo o zapori ceste – Šmartno center

10.10.2016 

Obveščamo vas, da bo v času od 11. 10. 2016 do 24. 11. 2016, od 7.00 do 17.00 ure, popolna zapora ceste, zaradi ureditve infrastrukture Šmartno ob Paki – center in ob železnici. ... Preberite več »

Javno naznanilo

28.09.2016 

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS 33/2007, 70/2008, 108/2009, 80/2010,43/2011, 57/2012, 109/2012 in 35/2013) in 7. člena Statuta Občine Statut občine Šmartno ob Paki ( ... Preberite več »

Delegacija iz Šmartnega ob Paki na obisku v Novem Selu ter Vrnjački Banji ob 40. obletnici pobratenja

23.09.2016 

Letošnje leto slavimo lep, okrogel jubilej in sicer mineva že 40. let pobratenja med srbskim Novim Selom ter Šmartnim ob Paki. V sklopu tega praznovanja se je odpravila delegacija iz naše občine v ... Preberite več »

Župan ter predstavniki iz Šmartnega ob Paki na obisku v občini Weissenstein v Avstriji

20.10.2016 

Na povabilo, ki je prišlo s strani občine Weissenstein se je župan, Janko Kopušar skupaj s predstavniki iz naše občine, v petek, 14.10.2016, udeležil delovnega obiska v tej avstrijski občini. Na sestanku je ... Preberite več »

Javno naznanilo

28.09.2016 

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS 33/2007, 70/2008, 108/2009, 80/2010,43/2011, 57/2012, 109/2012 in 35/2013) in 7. člena Statuta Občine Statut občine Šmartno ob Paki ( ... Preberite več »

Delegacija iz Šmartnega ob Paki na obisku v Novem Selu ter Vrnjački Banji ob 40. obletnici pobratenja

23.09.2016 

Letošnje leto slavimo lep, okrogel jubilej in sicer mineva že 40. let pobratenja med srbskim Novim Selom ter Šmartnim ob Paki. V sklopu tega praznovanja se je odpravila delegacija iz naše občine v ... Preberite več »

Bučni pozdrav jeseni

22.09.2016 

Preberite več »

Obisk Slovencev iz Novega Sada

12.09.2016 

V petek, 2. septembra, so v Šmartno ob Paki prišli na obisk Slovenci, ki živijo v Novem Sadu v Srbiji. Že v petek, so se nekateri obiskovalci udeležili koncerta Andreja Šifrerja v Dvorani ... Preberite več »

Memorialna tekma

09.09.2016 

V četrtek, 8. septembra, so se ob 17. uri na nogometnem igrišču v Šmartnem ob Paki, zbrali župani in predstavniki Računskega sodišča Republike Slovenije in skupaj odigrali nogometno tekmo v spomin na bivšega ... Preberite več »

Energetsko svetovanje

07.09.2016 

Spoštovani občani Za termin sestanka z energetskim svetovalcem v prostorih Mladinskega centra se lahko dogovorite osebno na občinski upravi ali preko telefoske številke 03 / 898 49 50. Vabljeni pa tudi k svetovanju navedenem ... Preberite več »

LOKALNE VOLITVE 2014

21.07.2014 

URADNI REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2014 Občinska volilna komisija objavlja Poročilo o izidu volitev župana, občinskega sveta in odborov vaških skupnosti v Občini Šmartno ob Paki. Poročilo         Rezultati volitev župana ter občinskih svetnikov Občine Šmartno ob Paki ... Preberite več »

Lokalne volitve 2014

22.05.2014 

Splošni akti: Razpis rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov Razpis volitev v odbore vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki Odlok o določitvi števila članov odborov vaških skupnosti in volilnih enot v vaških skupnostih ... Preberite več »

Zakonodajni referendum o arhivih

29.04.2014 

V naslednji priponki so pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referendumske kampanje glede Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, ki bo v nedeljo, 8. junija 2014: odredba ... Preberite več »

VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

02.04.2014 

V naslednji priponki so pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo 25. maja 2014: odredba Preberite več »

VOLITVE PREDSEDNIKA RS

04.09.2012 

Odredba o plakatiranju Preberite več »

NADOMESTNE VOLITVE ŽUPANA 2012

03.09.2012 

Sklep o razpisu nadomestnih volitev Rokovnik Sklep o imenovanju tajnice OVK Ugotovitveni sklep o potrebnem št. podpisov glede določanja kandidatov Odredba o plakatiranju Sklep o določitvi volišč za nadomestne volitve župana Pravila za izrabo časopisnega prostora časopisa ŠoP Razlas o ... Preberite več »

Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »C (4) 2d«

18.10.2016 

Občina Šmartno ob Paki obvešča vse občane, da poteka javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »C (4) 2d« od 14.10.2016 do 14.11.2016. Gradivo javne razgrnitve se nahaja v prilogah. Občinska ... Preberite več »

Javna predstavitev Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči občine Šmartno ob Paki

13.10.2016 

V skladu z določbami Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZRP Občina Šmartno ob Paki javno predstavlja Načrt občine Šmartno ob Paki za zaščito in reševanje ob jedrski ali radiološki nesreči, ki je ... Preberite več »

Izvzem zemljišč iz javnega dobra

12.10.2016 

Občina Šmartno ob Paki objavlja odločbi o izvzemu ze,mljišč iz javnega dobra. Več v priponkah. Odločba o izvzemu iz javnega dobra za parc. št. 750/1 k.o. Šmartno ob Paki Odločba o izvzemu iz javnega dobra ... Preberite več »

JAVNA PREDSTAVITEV OBČINSKEGA NAČRTA ZiR OB POTRESU

10.10.2016 

V skladu z določbami Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZRP Občina Šmartno ob Paki javno predstavlja Načrt občine Šmartno ob Paki za zaščito in reševanje ob potresu, ki je na vpogled na sedežu ... Preberite več »

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj in nagrad za leto 2016

31.08.2016 

Občina Šmartno ob Paki objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj in nagrad za leto 2016. Razpisni rok traja 15 dni in sicer od 1. 9. 2016 do vključno 15. ... Preberite več »

Zapora ceste JP 908301 ob prireditvi “Hmeljski likof v Rečiški noči”

18.08.2016 

Občinska uprava Občine Šmartno ob Paki obvešča javnost, da bo zaradi prireditve »Hmeljski likof v Rečiški noči« v soboto, 20. avgusta 2016 od 18.00 ure do nedelje, 21. avgusta 2016 do 2.00 ure ... Preberite več »

Javno naročilo za projekt “Ureditev infrastrukture Šmartno ob Paki – center in ob železnici”

12.08.2016 

Občina Šmartno ob Paki obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje po pooblastilu, v imenu in za račun Občine Šmartno ob Paki,  Občine Šoštanj in ... Preberite več »

ULIČNI ZBIRALNIKI ZA E-ODPADKE IN ODPADNE BATERIJE

21.10.2016 

Pup Saubermacher želi obvestiti o novi infrastrukturi zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij ter predati informacijo, katere odpadke lahko odvržete v ulične zbiralnike. V podjetju so pripravili informativno zloženko, ki so jo poslali na naslove vseh ... Preberite več »

Župan ter predstavniki iz Šmartnega ob Paki na obisku v občini Weissenstein v Avstriji

20.10.2016 

Na povabilo, ki je prišlo s strani občine Weissenstein se je župan, Janko Kopušar skupaj s predstavniki iz naše občine, v petek, 14.10.2016, udeležil delovnega obiska v tej avstrijski občini. Na sestanku je ... Preberite več »

Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »C (4) 2d«

18.10.2016 

Občina Šmartno ob Paki obvešča vse občane, da poteka javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »C (4) 2d« od 14.10.2016 do 14.11.2016. Gradivo javne razgrnitve se nahaja v prilogah. Občinska ... Preberite več »

Javna predstavitev Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči občine Šmartno ob Paki

13.10.2016 

V skladu z določbami Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZRP Občina Šmartno ob Paki javno predstavlja Načrt občine Šmartno ob Paki za zaščito in reševanje ob jedrski ali radiološki nesreči, ki je ... Preberite več »

Izvzem zemljišč iz javnega dobra

12.10.2016 

Občina Šmartno ob Paki objavlja odločbi o izvzemu ze,mljišč iz javnega dobra. Več v priponkah. Odločba o izvzemu iz javnega dobra za parc. št. 750/1 k.o. Šmartno ob Paki Odločba o izvzemu iz javnega dobra ... Preberite več »

JAVNA PREDSTAVITEV OBČINSKEGA NAČRTA ZiR OB POTRESU

10.10.2016 

V skladu z določbami Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZRP Občina Šmartno ob Paki javno predstavlja Načrt občine Šmartno ob Paki za zaščito in reševanje ob potresu, ki je na vpogled na sedežu ... Preberite več »

Obvestilo o zapori ceste – Šmartno center

10.10.2016 

Obveščamo vas, da bo v času od 11. 10. 2016 do 24. 11. 2016, od 7.00 do 17.00 ure, popolna zapora ceste, zaradi ureditve infrastrukture Šmartno ob Paki – center in ob železnici. ... Preberite več »

ULIČNI ZBIRALNIKI ZA E-ODPADKE IN ODPADNE BATERIJE

21.10.2016 

Pup Saubermacher želi obvestiti o novi infrastrukturi zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij ter predati informacijo, katere odpadke lahko odvržete v ulične zbiralnike. V podjetju so pripravili informativno zloženko, ki so jo poslali na naslove vseh ... Preberite več »

Župan ter predstavniki iz Šmartnega ob Paki na obisku v občini Weissenstein v Avstriji

20.10.2016 

Na povabilo, ki je prišlo s strani občine Weissenstein se je župan, Janko Kopušar skupaj s predstavniki iz naše občine, v petek, 14.10.2016, udeležil delovnega obiska v tej avstrijski občini. Na sestanku je ... Preberite več »

Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »C (4) 2d«

18.10.2016 

Občina Šmartno ob Paki obvešča vse občane, da poteka javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »C (4) 2d« od 14.10.2016 do 14.11.2016. Gradivo javne razgrnitve se nahaja v prilogah. Občinska ... Preberite več »

Javna predstavitev Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči občine Šmartno ob Paki

13.10.2016 

V skladu z določbami Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZRP Občina Šmartno ob Paki javno predstavlja Načrt občine Šmartno ob Paki za zaščito in reševanje ob jedrski ali radiološki nesreči, ki je ... Preberite več »

Izvzem zemljišč iz javnega dobra

12.10.2016 

Občina Šmartno ob Paki objavlja odločbi o izvzemu ze,mljišč iz javnega dobra. Več v priponkah. Odločba o izvzemu iz javnega dobra za parc. št. 750/1 k.o. Šmartno ob Paki Odločba o izvzemu iz javnega dobra ... Preberite več »

JAVNA PREDSTAVITEV OBČINSKEGA NAČRTA ZiR OB POTRESU

10.10.2016 

V skladu z določbami Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZRP Občina Šmartno ob Paki javno predstavlja Načrt občine Šmartno ob Paki za zaščito in reševanje ob potresu, ki je na vpogled na sedežu ... Preberite več »

Obvestilo o zapori ceste – Šmartno center

10.10.2016 

Obveščamo vas, da bo v času od 11. 10. 2016 do 24. 11. 2016, od 7.00 do 17.00 ure, popolna zapora ceste, zaradi ureditve infrastrukture Šmartno ob Paki – center in ob železnici. ... Preberite več »

RSS