Novice Dogodki Volitve Javne objave Projekt "MDCP"

DIMNIKARSKA SLUŽBA

20.01.2017 

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z zakonom o dimnikarskih storitvah, ki je začel veljati novembra lani, objavilo prvi seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev z ustreznimi dovoljenji in licencami. S tega ... Preberite več »

OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI V LETU 2017

11.01.2017 

Obveščamo vas, da je od 11.1.2017 do vključno 10.3.2017 za ukrepe 1,3,4,5,6 in do vključno 31.8.2017 za ukrep 2, objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v ... Preberite več »

Urnik odvoza odpadkov 2017-Občina Šmartno ob Paki

11.01.2017 

Urnik odvoza odpadkov v letu 2017 je objavljen na naslednji povezavi-urnik-2017 Preberite več »

Plačevanje položnic brez provizije – obvestilo

11.01.2017 

Sppoštovani! Občina Šmartno ob Paki tudi v letu 2017 in 2018 nadaljuje s projektom plačevanja položnic brez provizije za občanke in občane Občine Šmartno ob Paki, kar bo, kot do sedaj, še naprej izvajala ... Preberite več »

AVIARNA INFLUENCA-Odločba UVHVVR

10.01.2017 

Skladno z ugotavljanjem, preprečevanjem in zatiranjem Aviarne influence se imetnikom perutnine in ptic v ujetništvu in občanom navedenih občin (tudi Občine Šmartno ob Paki), odrejajo naslednji  ukrepi, ki so  navedeni v priloženi Odločbi UVHVVR: -imetniki ... Preberite več »

Pozdrav novemu letu 2017

10.01.2017 

V nedeljo, 1.1.2016, je občina Šmartno ob Paki povabila občane na Pozdrav novemu letu pri Mladinskem centru Šmartno ob Paki. Napovedan zanimiv program je privabil množico obiskovalcev. Za prijetno vzdušje je že na začetku ... Preberite več »

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za perutnino – kmetija Drofelnik

03.01.2017 

Občina Šmartno ob Paki obvešča vse občane, da poteka javna razgrnitev dopolnjenega  osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za perutnino – ... Preberite več »

Pozdrav novemu letu 2017

10.01.2017 

V nedeljo, 1.1.2016, je občina Šmartno ob Paki povabila občane na Pozdrav novemu letu pri Mladinskem centru Šmartno ob Paki. Napovedan zanimiv program je privabil množico obiskovalcev. Za prijetno vzdušje je že na začetku ... Preberite več »

PRAZNIČNO VOŠČILO

23.12.2016 

Preberite več »

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT

22.12.2016 

Preberite več »

Obvestila EKO sklada

22.12.2016 

Na spodnjih povezavah je nekaj člankov, ki jih pripravlja EKO sklad, in jih objavljamo na občinski strani z željo, da skupaj pristopimo k čim bolj energetsko učinkovitim in okolju prijaznim načinom ogrevanja. Priprava na ... Preberite več »

Otvoritev ceste

15.12.2016 

Včeraj, 14.12.2016, je bila s krajšo slovesnostjo, ki so jo pripravili krajani Velikega vrha, izvedena otvoritev ceste. Kot je v svojem govoru poudaril župan Janko Kopušar so se pri tem projektu združili pravi ... Preberite več »

VSTOP V ADVENTNI ČAS

21.11.2016 

Preberite več »

Slavnostna seja letos v znamenju Evropskega projekta

18.11.2016 

Občinski praznik 2016 je obeležila Slavnostna seja z mednarodno udeležbo. V sklopu evropskega projekta Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo so se nam pri praznovanju pridružili gostje pobratenih mest iz Hrvaške, Srbije in ... Preberite več »

LOKALNE VOLITVE 2014

21.07.2014 

URADNI REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2014 Občinska volilna komisija objavlja Poročilo o izidu volitev župana, občinskega sveta in odborov vaških skupnosti v Občini Šmartno ob Paki. Poročilo         Rezultati volitev župana ter občinskih svetnikov Občine Šmartno ob Paki ... Preberite več »

Lokalne volitve 2014

22.05.2014 

Splošni akti: Razpis rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov Razpis volitev v odbore vaških skupnosti Občine Šmartno ob Paki Odlok o določitvi števila članov odborov vaških skupnosti in volilnih enot v vaških skupnostih ... Preberite več »

Zakonodajni referendum o arhivih

29.04.2014 

V naslednji priponki so pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referendumske kampanje glede Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, ki bo v nedeljo, 8. junija 2014: odredba ... Preberite več »

VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT

02.04.2014 

V naslednji priponki so pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo 25. maja 2014: odredba Preberite več »

VOLITVE PREDSEDNIKA RS

04.09.2012 

Odredba o plakatiranju Preberite več »

NADOMESTNE VOLITVE ŽUPANA 2012

03.09.2012 

Sklep o razpisu nadomestnih volitev Rokovnik Sklep o imenovanju tajnice OVK Ugotovitveni sklep o potrebnem št. podpisov glede določanja kandidatov Odredba o plakatiranju Sklep o določitvi volišč za nadomestne volitve župana Pravila za izrabo časopisnega prostora časopisa ŠoP Razlas o ... Preberite več »

Izvzem iz javnega dobra

27.12.2016 

Občina Šmartno ob Paki objavlja odločbo o izvzemu iz javnega dobra. Več v priponki. odločba o izvzemu iz javnega dobra Preberite več »

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

09.12.2016 

Občina Šmartno ob Paki objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe. Več v priponki. Namera Preberite več »

Poziva za predlaganje kandidatov za člane Sveta zavoda OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki

30.11.2016 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja poziv za predlaganje kandidatov za člane Sveta zavoda OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki. poziv Preberite več »

Javna obravnava predloga Proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2017

22.11.2016 

Občina Šmartno ob Paki podaja predlog proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2017 v javno obravnavo. Rok za podajo amandmajev na predlog proračuna je do 7.12.2016. Amandmaji se lahko podajo pisno na naslov ... Preberite več »

Nameri o sklenitvi neposrednih menjalnih pogodb

18.11.2016 

Občina Šmartno ob Paki objavlja nameri o sklenitvi neposrednih menjalnih pogodb. namera 543/1 k.o. Veliki Vrh namera 546/5 in 546/7 k.o. Veliki Vrh Preberite več »

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

27.10.2016 

Občina Šmartno ob Paki objavlja namero o os klenitvi najemne pogodbe. Več v priponki namera Preberite več »

Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »C (4) 2d«

18.10.2016 

Občina Šmartno ob Paki obvešča vse občane, da poteka javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »C (4) 2d« od 14.10.2016 do 14.11.2016. Gradivo javne razgrnitve se nahaja v prilogah. Občinska ... Preberite več »

Projekt »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« v Šmartno ob Paki prinesel evropsko vzdušje

08.12.2016 

Letošnje praznovanje občinskega praznika občine Šmartno ob Paki so popestrili dogodki ter mednarodni udeleženci v okviru projekta »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« (MDCP), ki se je odvijal v Šmartnem ob Paki od ... Preberite več »

Evalvacija projekta

08.12.2016 

Kot že dobro veste, je bilo letošnje Martinovanje v Šmartnem ob Paki nekaj posebnega. V sklopu evropskega projekta »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« so nas obiskali gostje iz pobratenih mest sosednjih držav. ... Preberite več »

»Vesela Martinova sobota« uspela, kot se šika

08.12.2016 

Letošnja Vesela Martinova sobota je bila še posebej pestra,saj so z nami praznovali gostje iz tujine. Nekateri so jo pričeli že ob 7.00, ko je bil na vrsti start pohoda po mejah občine Šmartno ... Preberite več »

Slavnostna seja letos v znamenju Evropskega projekta

18.11.2016 

Občinski praznik 2016 je obeležila Slavnostna seja z mednarodno udeležbo. V sklopu evropskega projekta Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo so se nam pri praznovanju pridružili gostje pobratenih mest iz Hrvaške, Srbije in ... Preberite več »

Vabljeni na dogodke ob občinskem prazniku

07.11.2016 

Vabljeni da se udeležite prireditev ob letošnjem občinskem prazniku Občine Šmartno ob Paki. Ob občinskem prazniku bo letos potekal tudi mednarodni projekt MDCP, na prireditve katerega vas prav tako prisrčno vabimo. Četrtek, 10. 11. 2016 Od ... Preberite več »

PROGRAM DOGODKOV

27.10.2016 

Na naslednji povezavi je program dogodkov, ki se bodo odvijali v okviru projekta:program-mdcp Preberite več »

PREDSTAVITEV PROJEKTA

27.10.2016 

MEDNARODNI PROJEKT »MEDKULTURNOST DRUŽBE ZA VEČJO CIVILNO PARTICIPACIJO« (MDCP) Občina Šmartno ob Paki je prijaviteljica in nosilka mednarodnega projekta, ki smo ga naslovili »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« (MDCP). Občina je projekt prijavila ... Preberite več »

DIMNIKARSKA SLUŽBA

20.01.2017 

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z zakonom o dimnikarskih storitvah, ki je začel veljati novembra lani, objavilo prvi seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev z ustreznimi dovoljenji in licencami. S tega ... Preberite več »

ZBORI KRAJANOV 2017

13.01.2017 

Vabimo vse krajane po posameznih vaških skupnosti na zbore krajanov, ki bodo potekali od 23.1.2017 do vključno 30.1.2017 po razporedu, razvidnem iz priloženega vabila. vabilo-zbori-krajanov-2017 Preberite več »

OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI V LETU 2017

11.01.2017 

Obveščamo vas, da je od 11.1.2017 do vključno 10.3.2017 za ukrepe 1,3,4,5,6 in do vključno 31.8.2017 za ukrep 2, objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v ... Preberite več »

Urnik odvoza odpadkov 2017-Občina Šmartno ob Paki

11.01.2017 

Urnik odvoza odpadkov v letu 2017 je objavljen na naslednji povezavi-urnik-2017 Preberite več »

Plačevanje položnic brez provizije – obvestilo

11.01.2017 

Sppoštovani! Občina Šmartno ob Paki tudi v letu 2017 in 2018 nadaljuje s projektom plačevanja položnic brez provizije za občanke in občane Občine Šmartno ob Paki, kar bo, kot do sedaj, še naprej izvajala ... Preberite več »

AVIARNA INFLUENCA-Odločba UVHVVR

10.01.2017 

Skladno z ugotavljanjem, preprečevanjem in zatiranjem Aviarne influence se imetnikom perutnine in ptic v ujetništvu in občanom navedenih občin (tudi Občine Šmartno ob Paki), odrejajo naslednji  ukrepi, ki so  navedeni v priloženi Odločbi UVHVVR: -imetniki ... Preberite več »

Pozdrav novemu letu 2017

10.01.2017 

V nedeljo, 1.1.2016, je občina Šmartno ob Paki povabila občane na Pozdrav novemu letu pri Mladinskem centru Šmartno ob Paki. Napovedan zanimiv program je privabil množico obiskovalcev. Za prijetno vzdušje je že na začetku ... Preberite več »

RSS