Župan

zupan

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Mineva dvajset let, odkar je naša občina samostojna. Stopamo v šesti mandat, s katerim nadaljujemo delo naših predhodnikov, obeh pokojnih županov, vseh podžupanov in občinskih svetnikov ter drugih funkcionarjev občine. Tudi ob tej priložnosti se jim zahvaljujemo za vse, kar so v preteklosti storili za dobrobit naše občine, z obljubo, da bomo to delo odgovorno opravljali v prihodnje.

Za nami so volitve, na podlagi katerih so meni in občinskim svetnikom volivke in volivci zaupali najpomembnejše funkcije. Že sama kampanja, ki je minila mirno, dostojanstveno in spoštljivo drug do drugega, je pokazala, da se vsi zavzemamo za iste cilje. Delati želimo v dobro lokalne skupnosti in zadovoljstvo vseh občank in občanov. Rezultati so pravični in pošteni. Vse skupaj nas lahko skrbi nizka volilna udeležba, na kar pa na žalost nimamo vpliva in je verjetno posledica nekaterih znanih objektivnih okoliščin.

Pred nami so izzivi, ki jih bomo zagotovo zmogli. S sodelovanjem, povezovanjem, dialogom in ustreznim konsenzom se prihodnosti ne bojimo, nasprotno, veselimo se je. Ne bomo se delili, pač pa bomo skupaj delali za iste cilje. Skupaj se bomo veselili uspehov in odgovorno sprejemali odločitve. Z že zastavljenimi in novimi projekti bomo prispevali k blagostanju vseh. Trudili se bomo, da bomo zaveze, ki smo jih dali občankam in občanom, v celoti izpolnili. Pri tem se mora vsak izmed nas zavedati svojega poslanstva in odgovornosti.

Z današnjim dnem in to konstitutivno sejo sprejemamo pravice in obveznosti, da kot partnerji nadaljujemo odprte projekte. V prvi vrsti zaključimo Kohezijski projekt oskrbe Šaleške doline s pitno vodo in nadaljujemo aktivnosti na področju kanalizacije. Prav kmalu nas čakajo pomembne odločitve v zvezi s proračunom za naslednje leto, spremembami statuta občine in opredelitvami do ključnih projektov v občini. V nadaljevanju pa odločitve na številnih področjih iz pristojnosti delovanja naše občine, za katero si nedvomno želimo, da tudi v prihodnje ostane samostojna. Kajti le tako bomo o vseh stvareh lahko odločali sami. Da bomo vsem tem nalogam kos, pripravljamo že naslednji mesec izobraževanje za občinske funkcionarje, danes pa ste prejeli nekaj gradiva, ki vam bo kot pomoč pri vašem delu.

Čaka nas veliko nalog in številne obveznosti. Kot dobra ekipa jih bomo zagotovo zmogli. Želim nam veliko uspehov pri našem delu, dobrega medsebojnega sodelovanja in smelih odločitev v korist naših občank in občanov. Obljubim vam, da si bom prizadeval, da vse te zaveze uresničimo in pri tem računam na vse vas. S polno mero sproščenosti in optimizma se veselim prihodnosti.

Janko Kopušar


RSS