Varovanje okolja

LOKALNA AGENDA 21

Občina Šmartno ob Paki se je za pripravo lokalne agende 21 odločila konec leta 2000. Dela na tem projektu so se začela leto kasneje. Spomladi leta 2006 je svet občine Šmartno ob Paki sprejel Lokalno agendo 21, trajnostno naravnan razvojni program, ki določa cilje na okoljskem, socialnem in gospodarskem področju. Šmarški program je bil zastavljen zelo široko. Temeljil je na celoviti analizi trenutnega stanja. Podatke je izdelovalec pridobil iz statističnih podatkov,  informacij občine Šmartno ob Paki, anket in delavnic zainteresirane skupine. V njegovem okviru so bila obravnavana naslednja področja: zrak, vode, odpadki, hrup, tla, naravna in kulturna dediščina, gospodarstvo, energetika, kmetijstvo, prostor, infrastruktura, družbene dejavnosti in turizem. Izpostavljeni so bili poglavitni problemi in nabor ciljev je tvorilo njihovo reševanje.

Lokalno agendo si lahko ogledate na naslednji povezavi: LA 21 SP porocilo po 1 fazi internet_koncna

ENERGETSKA PISARNA

Razmislek o rabi energije se dolgoročno obrestuje, saj cene energentov nezadržno rastejo. Z brezplačnimi nasveti vam bomo pomagali zmanjšati stroške za energijo in povečati zadovoljstvo in ugodje bivanja. Nasvet o učinkoviti rabi energije (URE) in uporabi obnovljivih virov energije (OVE) vam bo v pomoč, kako svoj denar pravilno in učinkovito uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav.

Svetovalna dejavnost na področju URE in OVE občanov nastopa v obliki ENSVET kot programski projekt pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Izvajanje svetovalne dejavnosti za občane, katero opravlja Gradbeni inštitut ZRMK, sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski sklad, zato se v svetovalno dejavnost vključujejo tudi informacije o postopkih in načinih za kandidiranje  in pripravo vlog na javnih pozivih za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud.

Za svetovanje se lahko prijavite v tajništvu občinske uprave na telefonski številki 898 49 50. Več o svetovanju na naslednji povezavi: energetsko_svetovanje

 

MESEČNA POROČILA

Mesečna poročila o rezultatih meritev koncentracij onesnaževal (SO2, NO2, O3, PM10) v zunanjem zraku na merilnih postajah v Šaleški dolini in obveščanju javnosti za leto 2012« skladno z 10. členom »Odloka o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki« (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/2010, št. 10/2010, Uradni list Občine Šoštanj, št. 4/2010):

LETNO POROČILO ZA 2011

Ekološki informacijski sistem ZRAK-POROČILO za leto 2012-scan

EIS-letno poročilo 2013 – podpisano

eis-zrak-letno-porocilo-2014-svet-podpisano

eis-zrak-letno-porocilo-za-2015-junij-2016

eis-mesecno-porocilo-za-februar-2016

eis-mesecno-porocilo-za-marec-2016

eis-mesecno-porocilo-za-april-2016

eis-mesecno-porocilo-za-maj-2016

eis-mesecno-porocilo-za-junij-2016

eis-mesecno-porocilo-za-julij-2016

eis-mesecno-porocilo-za-avgust-2016

 

 

 

 

 


RSS