Splošni podatki

Občina Šmartno ob Paki je del savinjske statistične regije. Meri 18,2 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 204. mesto. Občinsko središče Šmartno ob Paki leži na 313 m nadmorske višine.

V občini je 10 naselij. Število občanov  po podatkih iz sredine leta2015  je naslednje:

 • Gavce 408
 • Gorenje 158
 • Mali vrh 410
 • Paška vas 226
 • Podgora 198
 • Rečica ob Paki 506
 • Skorno 226
 • Slatina 267
 • Šmartno ob Paki 656
 • Velik vrh 274

Skupno je v celotni občini  3.329 prebivalcev, od tega je polovica moških in polovica žensk.

Povprečna starost občanov je bila sredi leta 2013 41 let in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,2 leta).

Med prebivalci naše občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 92 oseb starih 65 let ali več. To pomeni, da se povprečna starost prebivalcev našeobčine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 162 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 82 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (75 %). V naši osnovni šoli se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo približno 310 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 170 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 44 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Sedež dejavnosti ima pri nas registriranih 201 pravnih oseb in samostojnih podjetnikov in sicer naslednje oblike organiziranosti:

 • društva 27
 • družba z omejeno odgovornostjo 36
 • javni zavod 2
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 2
 • podružnica s.p. 5
 • podružnica tujega podjetja 1
 • poklicni športnik 3
 • sedež poslovne enote 19
 • samostojni kulturni ustvarjalec 3
 • registrirani zdravnik z zasebno prakso 3
 • samostojni podjetnik 95
 • zasebni športni delavec 3
 • ostalo 2.

 

 

 

 

 

 

 


RSS