Podžupan

Spoštovane, spoštovani! 

Funkcijo podžupana v majhni, a lepi, prijazni in izzivov polni občini Šmartno ob Paki sem sprejel z zadovoljstvom in s polno odgovornostjo. Tako jo tudi opravljam. Zavedam se njene pomembnosti, zavedam se nalog in predvsem odgovornosti do občank in občanov. Imenovanje na podžupansko mesto mi pomeni zaupanje župana in koalicijskih partnerjev v naši občini, da z izkušnjami iz svojega dolgoletnega dela v lokalni skupnosti in v različnih  organizacijah pripomorem pri delovanju in razvoju naše lokalne skupnosti.

Že v prejšnjih dveh  mandatih svojega podžupanstva sem se po najboljših močeh zavzemal za dobrobit vseh občank in občanov ter tukajšnjih organizacij, društev, zavodov in drugih subjektov  ne glede na takšno ali drugačno pripadnost, politično, svetovnonazorsko ali katerokoli drugo usmeritev.

Naša občina je zame skupnost, ki združuje posameznike in skupine občanov  , ki venomer z svojim delovanjem dosegajo presežke  na različnih področjih  (gospodarstvo, sociala, šolstvo, zdravstvo, turizem, kultura, šport ….)  ter s tem prispevajo h kakovosti življenja pri nas in promovirajo našo občino tudi v širšem okolju..

Kot podžupan sem zadolžen za koordinacijo dela z vaškimi skupnostmi, za delo na področju zaščite in reševanja  in za nadomeščanja župana v njegovi odsotnosti. Prednostne naloge pri tem so ureditev vodovoda, kanalizacije, ohranjanje in  dvigovanje  standardov  zdravstvene oskrbe in sociale , seveda pa vzporedno s temi in drugimi nalogami tudi skrb za razvoj občine na društvenim in družabnem področju. V skrbi za čim kvalitetnejše, zdravo in razgibano življenje v naši lepi občini privoščim vsem nam čim več uspehov!

 Janko Avberšek

podžupan

janko.avbersek@gmail.com


RSS