Občinski nagrajenci

V občini so vedno bili in so še posebej angažirani posamezniki in društva, ki pomebno prispevajo k razvoju in prepoznavnosti občine. Vsako leto skušamo nekaj teh izpostaviti in se jim zahvaliti za njihov prispevek k boljšemu življenju v občini s priznanji in nagradami Občine Šmartno ob Paki. Nagrajenci na podlagi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šmartno ob Paki po posameznih letih so naslednji:

Leto 2019

      AMD DLT Šmartno ob Paki – grb občine

      Miran Dobravc – plaketa občine

Leto 2018

Moški pevski zbor Franc Klančnik – grb občine

Matjaž Kač – plaketa občine

Mihael Fajfar – plaketa občine

Leto 2017

Osnovna šola bratov Letonja – grb občine

Avguština Lukač – plaketa občine

Cveto Glojek – plaketa občine

Leto 2016

Jože Napotnik – častni občan

Franc Kumar – grb občine

Ferdinand Krbavac – plaketa občine

Valter Golob – plaketa občine

Leto 2015

Frančišek Berdnik – grb občine

Marjan Knez – plaketa občine

Franc Tajnšek – plaketa občine

Leto 2014

Franc Štefančič – grb občine

Ivan Glasenčnik – plaketa občine

Moški pevski zbor Franc Klančnik Šmartno ob Paki – plaketa občine

Leto 2013

Ivan Rakun-  častni občan občine (posmrtno)

Milanu Rogel – grb občine

Karolina Podvratnik- plaketa občine

Skupina Vesele babice z Zdravkom- plaketa občine

Leto 2012

Častni občan Občine Šmartno ob Paki (posmrtno)

Alojz Podgoršek

Grb Občine Šmartno ob Paki

Marija Žerjav

Jožef Berdnik

Premogovnik Velenje

Plaketa Občine Šmartno ob Paki

Ansambel Spev

 Leto 2011

Častna občanka Občine Šmartno ob Paki

Marija Bole

Grb Občine Šmartno ob Paki:

Marija Lesnjak

Plaketa Občine Šmartno ob Paki

Florjan Strmšek

Mešani pevski zbor Šmartno ob Paki

Leto 2010

Grb Občine Šmartno ob Paki:

Stanislav Vodovnik

Plaketa Občine Šmartno ob Paki

Martina Žohar

Marija Vodovnik

Priznanje župana

Hrastnik Martina

Ivan Povše

Leto 2009

Grb Občine Šmartno ob Paki:

Čebelarsko društvo Šmartno ob Paki

Ivan Rakun

Plaketa Občine Šmartno ob Paki

Turistično društvo Šmartno ob Paki

Antonia Peršič

Leto 2008

Častni občan Občine Šmartno ob Paki

Jože Polak

Grb Občine Šmartno ob Paki:

Franc Drev

Plaketa Občine Šmartno ob Paki

Ana Marija Duh

Zdravko Stakne

Priznanje župana

Marija Bole

Alojz Podvartnik

Leto 2007

Grb Občine Šmartno ob Paki:

Planinsko društvo Šmartno ob Paki

Plaketa Občine Šmartno ob Paki

Lija Modrijan

Ivanka Zamernik

Priznanje župana

Perc Franc

Darinka Primožič

Klemen Steblovnik

Leto 2006

Grb Občine Šmartno ob Paki:

Frančišek Steblovnik

Plaketa Občine Šmartno ob Paki

France Korber

Franc Kačičnik


Priznanje župana

Nežmah Matic

Marija Žerjav

Anton Vodovnik, Maribor, Vinogradniški inštitut Maribor

Leto 2005

Častni občan Občine Šmartno ob Paki:

Dr. Jovan Stupar

Plaketa Občine Šmartno ob Paki

Marta Klinar

Pavla Letonja

Leto 2004

Grb Občine Šmartno ob Paki:

Jože Volk

Plaketa Občine Šmartno ob Paki

Veronika Goršek

Adolf Hofer

Priznanje župana

Peter Krajnc

Lidija Ažman

Čebelarsko društvo Šmartno ob Paki

Leto 2003

Grb Občine Šmartno ob Paki:

Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno ob Paki

Plaketa Občine Šmartno ob Paki

Franc Rudnik

Jožef Berdnik

Priznanje župana

Anka Jazbec,  Osnovna Šola Bratov Letonja

Rudi Ježovnik

Leto 2002

Častni občan Občine Šmartno ob Paki

Ivan Napret, Šmartno ob Paki

Grb Občine Šmartno ob Paki:

Franc Drofelnik

Plaketa Občine Šmartno ob Paki

Stanislav Brunšek

Ivan Goričnik

Priznanje župana

Franc Sevčnikar

Franc Tajnšek

Alojz Polak

Kaja Rudnik

Leto 2001

Grb Občine Šmartno ob Paki:

Nogometni klub Era Šmartno

Plaketa Občine Šmartno ob Paki

Karel Napotnik

Veterranke PGD Šmartno ob Paki

Priznanje župana

Ivan Bizjak

Janez Dvornik

Marjan Pilih

Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki

Leto 2000

Grb Občine Šmartno ob Paki:

Prostovoljno gasilsko društvo Paška vas

Plaketa Občine Šmartno ob Paki

Gorenje d.d., Velenje

Krajevni organizaciji Rdečega križa Šmartno ob Paki in Gorenje

Priznanje župana

Janko Povše

Franc Korbar

Ivan Kolar

Mladinski pevski zbor OŠ Bratov Letonja

Leto 1999

Grb Občine Šmartno ob Paki:

Ivan Rudnik

Plaketa Občine Šmartno ob Paki

Rozalija Klančnik

Bernarda Podkrižnik

Izredna posmrtna plaketa Občine Šmartno ob Paki

Martin Hrastnik

Priznanje župana

Slavica Pečnik

Bojan Prašnikar

Jožef Napotnik

Leto 1998

Častni občan Občine Šmartno ob Paki

Ivan Atelšek

Grb Občine Šmartno ob Paki:

Jože Polak

Plaketa Občine Šmartno ob Paki

Nogometno društvo Šmartno ob Paki

Društvo upokojencev Šmartno ob Paki

Izredna posmrtna plaketa Občine Šmartno ob Paki

Jože Založnik

Priznanje župana

Ana Drev

Strašna Jožeta: Jože Robida in Jože Krajnc

Mija Žerjav

Jaroslav Vrtačnik, direktor TEŠa

Leto 1997

Grb Občine Šmartno ob Paki:

Drago Šabec

Plaketa Občine Šmartno ob Paki

Odbor invalidov Občine Šmartno ob Paki

Ivan Ježovnik

Priznanje župana

Lovska družina Oljka, Šmartno ob Paki

Ivan Napret, Šmartno ob Paki

Leto 1996

Priznanje župana

Kulturno društvo Šmartno ob Paki

Ženska desetina Gasilskega društva Šmartno ob Paki

 


RSS