Gospodarstvo

V občini Šmartno ob Paki razen tovarne Keramika v Gorenju, ki spada pod okrilje Gorenja Notranja oprema, nimamo večjih proizvodnih obratov. Med podjetji iz občine , ki zaposlujejo večje število delavcev, ali ustvarijo visoke celotne prihodke pa velja omeniti Gecommerce d.o.o., Eurolinia d.o.o., Tehnohlad d.o.o., Eltech 2000 d.o.o., Veta d.o.o., FP-Tech d.o.o., Rogel- Metal d.o.o., Fasaderstvo Vezaj d.o.o., Gradiatim d.o.o., Kamtech d.o.o. in ostali. Vsega skupaj ima v občini registriran sedež 36 družb z omejeno odgovornostjo.

Deluje pa na našem območju veliko večje število samostojnih podjetnikov, ki dajejo občini svoj poseben pečat. Največ delovnih mest med njimi dajeta našim občanom Kovinoplastika Ivan Povše s.p. in Izdelovanje cementnih izdelkov Štefanija Polak s.p.. Vsekakor pa smo veseli vsakega uspešnega podjetnika, ki se je odločil razvijati dejavnost v naši občini.

Na občinski upravi pričakujemo, da bo še letos zaživela Obrtno poslovna cona Šmartno ob Paki za katero je vsa prostorska dokumentacija že urejena. Le-ta bo lahko ponudila dovolj prostora za nov zagon malega gospodarstva v občini.

Na naslednji povezavi si lahko ogledate načrt razsvetljave v naši občini: NR_ŠmartnoObPaki_ZA OBJAVO


RSS