SKLEP o razrešitvi dosedanjega člana in imenovanju novega člana Nadzornega sveta KP Velenje

SKLEP o razrešitvi dosedanjega člana in imenovanju novega člana Nadzornega sveta KP Velenje


RSS