Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 546/2, k.o. Veliki Vrh in parc. št. 455/1 , 459/3 , 456/2 , 456/4 in 457/1 vse k.o. Gavce

Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 546/2, k.o. Veliki Vrh in parc. št. 455/1 , 459/3 , 456/2 , 456/4 in 457/1 vse k.o. Gavce


RSS