SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje in direktorice Lekarne Velenje

SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje in direktorice Lekarne Velenje


RSS