O D L O Č B O o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 454/7 k.o. Gavce

O D L O Č B O o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 454/7 k.o. Gavce


RSS