O D L O Č B O o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 750/4 k.o. Šmartno ob Paki

O D L O Č B O o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 750/4 k.o. Šmartno ob Paki


RSS