Pravilniki

PRAVILNIK O DODELJEVANJU ENKRATNIH IZREDNIH DENARNIH POMOČI V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI

Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči

PRAVILNIK O DODELJEVANJU POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015-2020

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki za programsko obdobje 2015-2020

DODELJEVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV ZA OBSTOJEČE STANOVANJSKE OBJEKTE V OBČINI ŠMARTBNO OB PAKI  V OBDOBJU 2014 DO VKLJUČNO 2017

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2018 do vključno 2021

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI  IN PROGRAMOV DRUŠTEV V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev in organizacij v občini Šmartno ob Paki

PRAVILNIK O ENKRATNI DENARNI POMOČI OB ROJSTVU OTROKA

Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka

OSKRBA NA DOMU

Pravilnik o organizaciji in izvajanju socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev

VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v občini Šmartno ob Paki

Strategija razvoja športa v Občini Šmartno ob paki

RAVNANJE Z ODPADKI

Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki(veljavni)

Tehnični pravilnik ravnanja z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki(stari)

Tehnični pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika ravnanja z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki


RSS