Javne razgrnitve in obravnave

POZIV K PREDLOGOM IN DOPOLNITVAM DOLGOROČNE STRATEGIJE RAZVOJA KULTURE OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

Osnutek strategije je dosegljiv na naslednji povezavi strategija kulture , v javni obravnavi do 5. decembra 2015. Dopolnitve na Osnutek  strategije  pošljite po pošti na naslov

 Občino Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki ali po e- pošti na obcina.smartno@siol.net.

 

 

OBVESTILO OBČANOM

Obvestilo v vezi preverjanja podatkov o nepremičninah najdete na naslednji povezavi.

 

POZIV K PREDLOGOM IN DOPOLNITVAM STRATEGIJE RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI

Osnutek strategije je dosegljiv na naslednji povezavi .

 

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA  OSNUTKA ODLOKA O PUP ŠMARTNO OB PAKI 2012

Javna razgrnitev bo v sejni sobi Občine Šmartno ob Paki od ponedeljka, 24.junija 2013 do srede 24.julija 2013. Roka za oddajo pripomb je do 24. julija 2013 do 12 ure.

Javno naznanilo: PUP

OdlokPUP_18_06_13_CISTOPIS, osn_625_Priloga_01, osn_625_Priloga_02

LIST_1, LIST_2, LIST_3, LIST_4, LIST_5, LIST_6, LIST_7, LIST_8, LIST_9, LIST_10LIST_11_nov, LIST_12

Sid VPA Šmartno ob PAki -dopolnitve 2009

Občina Šmartno ob Paki naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Sid VPA Šmartno ob PAki – dopolnitve 2009.

Javno naznanilo

530_750_list_3_JRvKZ

530_750_list_6_JRvKZ

530_750_list_7_JRvKZ

Legenda

 

 

OPPN C (4)2d

Občina Šmartno ob Paki naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega načrta za območje urejanja C(4) 2d. Celotno naznanilo si lahko pogledate na naslednji povezavi: naznanilo

Gradivo za obravnavani OPPN si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

2011_28_OPPN C(4) 2d POPRAVEK IN DOPOLNITEV MAREC 2012

OSNUTEK ODLOKA

OPPN C(4) 2D list 01

2011_28 OPPN ŠMARTNO DOP OSNUTEK LIST 2

OPPN C(4) 2D list 03

OPPN C(4) 2D list 06

OPPN C(4) 2D list 08A

OPPN C(4) 2D list 08

OPPN C(4) 2D list 10


RSS