Državni predpisi

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče se nahaja na tej povezavi


RSS