Akti v postopku sprejema

Občinska uprava Občine Šmartno ob Paki vabi vse zainteresirane občane Občine Šmartno ob Paki k sodelovanju pri oblikovanju odlokov in pravilnikov, ki bodo obravnavani na sejah Občinskega sveta. Obrazec za sodelovanje pri pripravi akta je na spodnji povezavi.

obrazec

Trenutno vas vabimo k sodelovanju pri pripravi naslednjih aktov:

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2018 do vključno 2021  (komentarje in pripombe je možno podati do vključno 4.12.2017na obcina.smartno@siol.net)

Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmartno ob Paki (komentarje in pripombe je možno podati do vključno 8.12.2017 na obcina.smartno@siol.net)


RSS