VS Rečica ob Paki

Območje

Vaška skupnost Rečica ob Paki obsega območje naselja Rečica ob Paki.

Člani vaškega odbora

  1. Natalija Zabukovnik, predsednica
  2. Janez Fajdiga
  3. Boris Novak
  4. Juvan Sonja
  5. Stjepan Lukenda

RSS