VS Mali vrh

Območje

Vaška skupnost Mali Vrh obsega območje naselja Mali Vrh.

Člani vaškega odbora

1. Tomaž Lesnjak – predsednik

2. Berta Urlep

3. Alenka Kukovec

4. Davorin Grujić

5. Aleš Urlep


RSS