VS Gorenje

Območje

Vaška skupnost Gorenje obsega območje naselja Gorenje.

Člani vaškega odbora 2018-2022

  1. Miran Dobravc – predsednik
  2. Robert Doler
  3. Boštjan Zager
  4. Marija Polak Rožič
  5. Anton Meža

RSS