VS Veliki vrh – Gavce

Območje

Vaška skupnost Veliki Vrh – Gavce obsega območje naselja Veliki Vrh od hišne številke 17 do hišne številke 50 in območje naselja Gavce od hišne številke 1 do hišne številke 24 ter od hišne številke 35 do hišne številke 42.

Člani vaškega odbora

  1. Drago Hramec, predsednik
  2. Doroteja Kreft
  3. Peter Rogel
  4. Vladimir Dobnik
  5. Rezka Kolar

RSS