Predstavitev dela svetnikov

Rajko Pirnat 

Pri opravljanju moje svetniške funkcije me vodi odgovornost in delovanje za boljši družbeni standard prebivalcev v naši občini. Usmerjen sem v aktivno spremljanje dogajanj in v sodelovanje z vsemi za strpno reševanje problemov oskrbe s pitno vodo, komunalno in cestno infrastrukturo, prostorsko načrtovanje ter urejanje prostora in okolja. Delujem vestno in zakonito, odločitve sprejemam odgovorno in gospodarno. Vsak trenutek zastopam interese občine in skupne koristi občanov.

rajko.pirnat@gmail.com

Jožef Stakne

 Moja temeljna vodila pri opravljanju svetniške funkcije so:

– medsebojno povezovanje in dogovarjanje v smislu iskanja sinergije z namenon doseči čim več

– delovati v okviru trenutnih realnih možnosti in predvsem za dobro občanov

– delovati ne samo za danes ampak tudi za jutri

– rešiti se preteklih bremen

jozef.stakne@gmail.com

 

Alojz Gruden

 Pri opravljanju svetniške funkcije se zavzemam za to, da opravimo vse naloge, ki smo si jih zadali ob začetku mandata. Pri tem mislim predvsem na urejanje cest, vodovoda in kanalizacije, za tem pa pride skrb za delovanje društev. Društva so gonilna sila dogajanja v občini, veliko jih imamo in mnoga so zelo aktivna. Delujejo za zadovoljstvo in prijetnejše življenje občank in občanov. Pri tem pa podpiram mnenje, da ocenjevanje njihovega dela po nekaterih kriterijih ni potrebno, saj so mlajša društva in predvsem tista, ki sicer delujejo v naši občini, matico pa imajo drugje ( rdeči križ, invalidi), za pomoč prikrajšana.

 


RSS