Predstavitev dela svetnikov

Rajko Pirnat 

Pri opravljanju moje svetniške funkcije me vodi odgovornost in delovanje za boljši družbeni standard prebivalcev v naši občini. Usmerjen sem v aktivno spremljanje dogajanj in v sodelovanje z vsemi za strpno reševanje problemov oskrbe s pitno vodo, komunalno in cestno infrastrukturo, prostorsko načrtovanje ter urejanje prostora in okolja. Delujem vestno in zakonito, odločitve sprejemam odgovorno in gospodarno. Vsak trenutek zastopam interese občine in skupne koristi občanov.

rajko.pirnat@gmail.com

 

 


RSS