Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

ČLANI ODBORA V MANDATU 2014-2018

Predsednik: Damijan Ločičnik

Člani: Marija Boruta, Marjanca Rogel Peršič, Bojan Rakun, Rudolf Meh, Vesna Žerjav, Barbara Mumelj, Leopold Rezar, Polona Miklavžina


RSS