Komisija za odlikovanja, priznanja in nagrade

ČLANI KOMISIJE V MANDATU 2014-2018

Predsednica: Polona Miklavžina

Člani: Janko Avberšek, Zdravko Ramšak, Pavla Semprimožnik, Vida Bizjak


RSS