Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ČLANI KOMISIJE V MANDATU 2014-2018

Predsednik: Janko Avberšek

Člani: Jože Slemenšek (mandat prenehal z dnem 23.10.2015), Zdravko Ramšak, Robert Crnjac, Damijan Ločičnik, Marija Cvetka Žunter ( mandat potrjen z dnem 21.12.2015)


RSS