Komisija za izvedbo in nadzor premoženja

ČLANI KOMISIJE V MANDATU 2014-2018

Predsednik: Robert Crnjac

Člani: Bojan Rakun, Jože Slemenšek  (mandat prenehal z dnem 23.10.2015), Gorazd Kovač, Slavica Lukač, Marija Cvetka Žunter ( mandat potrjen z dnem 21.12.2015)


RSS