Gradivo za sejo občinskega sveta

GRADIVO 8. SEJE OBČINSKEGA SVETA 2019

ZAPISNIKI:

RAZNO:

 

GRADIVO 7. SEJE OBČINSKEGA SVETA 2019

ZAPISNIKI:

 

RAZNO:

 

GRADIVO 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA 2019

ZAPISNIKI:

 

GRADIVO 5. SEJE OBČINSKEGA SVETA 2019

ZAPISNIKI:

GRADIVO 4. SEJE OBČINSKEGA SVETA 2019

RAZNO

ZAPISNIKI:

 

GRADIVO 3. SEJE OBČINSKEGA SVETA 2019

ZAPISNIKI:

DOPISI:

 

GRADIVO 2. SEJE OBČINSKEGA SVETA 2019 

GRADIVO 1. SEJE OBČINSKEGA SVETA 2018

 

 

GRADIVO 27. SEJE SVETA 2018

sklic 27. seje

zapisnik 26. seje 2014-2018

zapisnik 4 dopisne seje osnutek

3 točka odlok o rebalansu proračuna 2018

3 točka splošni in posebni del rebalansa

3 točka Obrazložitev predloga rebalansa 2018

3 točka NRP 2018-2021 novo

3 točka obrazložitve NRP novo

4. točka nepremično premož

5.točka občinska priznanja

6 točka sklep financiranje strank

7.točka delna oprostitev KP KZ

DODATNO GRADIVO:

ustavna presoja POVZETEK_790017249

ZAPISNIKI:

25_seja_ogjsZAPISNIK

24 SEJE ONJS osnutek

Zapisnik11seja komisija za premoženje

 

GRADIVO 26. SEJE SVETA

sklic 26.seje

1 točka zapisnik 25. seje 2014-2018

3 točka Nacˇrt razvoja_Sˇmartno ob Paki_15_01_2018 (002)

3 točka širokopasovno omrežje

4 točka KPV Letno_porocilo_2017

5.točka šaleška dolina poročilo 2017-na novo

6 točka poslovni načrt PUP Saubermacher 2018

6 točka PUPS

7 točka tehnični pravilnik ravnanja z odpadki

8 točka OPPN tekst 8 točka OPPN

8 točka OPPN 1_Izsek_Plan

8 točka OPPN 2 Obmocje nacrta

8 točka OPPN 3_Vplivi

8 točka OPPN 4 Zazidalna

8 točka OPPN 5 Prikljucevanje na javno dobro

8 točka OPPN 6 Parcelacija

9 točka ZAHTEVA OBČINE USTAVNO SODIŠČE

9 točka zapisnik vs podgora

10 točka fleksibilni normativ vrtec

11 točka premoženjska bilanca

12 točka Obcina – porocilo o notranji reviziji 2017 koncno

ZAPISNIKI:

zapisnik 24.seja_ogjs

zapisnik 3 korespondenčna seja OGJS (2)

ZAPISNIK 23 SEJE ONJS osnutek

 

 

GRADIVO 25. SEJE SVETA

sklci 25.seja

1. točka zapisnik 24 seje 2014-2018

3 točka Poročilo policije 2017

4. točka OŠ Ajpes bilance 2017

4. točka OŠ Letno in poslovno poročilo za 2017

5 točka MC Ajpes bilance 2017

5. točka letno poročilo MC 2017

6. točka Zaključni račun 2017 – odlok

Splošni del P2017

Posebni del P2017

Obrazložitve ZR 2017

Poslovno poročilo 2017-2

prerazporeditve 2017

namenska sredstva 2017

Ajpes bilance Občina ŠPaki

Izjava o oceni notr.nadzora JF

NRP P2017

Ajpes bilance EZR 2017

DODATNO GRADIVO:

dodelitev društva 2018

dodelitev šport 2018

 

GRADIVO 24. SEJE SVETA

ZAPISNIKI:

zapisnik OGJS

zapisnik 21 SEJE ONJS

zapisnik 14. seje KMVI 2014-2018

 

GRADIVO 23. SEJE SVETA

ZAPISNIKI:

zapisnik 21_seja_ogjs

ZAPISNIK 20 SEJE ONJS osnutek

Zapisnik9seja premoženje

 

GRADIVO 22. SEJE  SVETA

3 točka 2 Obmocje nacrta

3 točka 4 Zazidalna

3 točka oppn 1_Izsek_Plan

3 točka Tekst_OPPN

4 točka splošni in posebni rebalansa

4 točkaOBRAZLOŽITEV predl rebalansa 1-2017

4 točka nrp-rebalans

4 točka obrazložitve sprememb nrp

5 točka splošni in posebni del proračun 2018

5 točka OBRAZLOŽITEV predl prorač 2018

5 točka nrp 2018-2021

5 točka obrazložitve nrp 2018-2021

ZAPISNIKI:

osnutek zapisnik KMVVI

20_seja_ogjs zapisnik

ZAPISNIK 19 SEJE ONJS

GRADIVO 21. SEJE  SVETA

ZAPISNIKI:

19_seja_ogjs

ZAPISNIK 18 SEJE ONJS osnutek

zapisnik 12 seje KMVI

RAZNO:

2017_06_07 – Sporazum Šmartno ob Paki – Hudi potok MČ

dopis (2)

 

 

POLLETNO POROČILO REALIZACIJA PRORAČUNA 2017

GRADIVO 20. SEJE  SVETA

 

RAZNO:

Porocilo o notranji reviziji 2016

dopis topolšica

Vladno gradivo_pripojitev_BTopolšica k SB Celje

 

ZAPISNIKI:

ZAPISNIK 11. SEJE KMVI

zapisnik 18 seje OGJS

zapisnik 17seje ONJS

zapisnik8seje premoženje

 

GRADIVO 19. SEJE  SVETA

grafični del k 4.točki:

zapisniki:

zapisnik7 seje komisije premoženje

zapisnik 17.seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

ZAPISNIK 16 SEJE ONJS osnutek

DOPIS_790014092

 

GRADIVO 18. SEJE  SVETA

grafični del k 3.točki:

zapisniki:

16_seja_ogjs (4)

 

GRADIVO 17. SEJE  SVETA

zapisnik-10-seje-kmvi

zapisnik-15_seja_ogjs

zapisnik-14-seje-onjs

revizijsko-porocilo-obcina-koncno-2015

 

GRADIVO 16. SEJE SVETA

zapisnik seje ogjs

zapisnik-13-seje-onjs

migrantska problematika

 

GRADIVO 15.SEJE SVETA

zapisnik-9-seje-kmvi

zapisnik-13_seja_ogjs

zapisnik-12-seje-onjs

zapisnik6-seje za premoženje

 

GRADIVO 14.SEJE SVETA

12 seja Ogjs (2)

zapisnik5 seje

 

GRADIVO 13.SEJE SVETA

OBČINA ŠMARTNO OB PAKIobrazlozitevsimbio

zapisnik komisije za nadzor in prodajo premoženja

zapisnik odbora za gospodarstvo

ZAPISNIK 11 SEJE ONJS osnutek

dopis starši počitniška rezervacija

Kratko poročilo o stanju vodovodne in kanalizacijske infrastrukture na o

 

GRADIVO 12.SEJE SVETA

sklic 12.seje sveta

2. točka         zapisnik 11. seje 2014-2018

3. točka         Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo

Tehnični pravilnik vodovod-čistopis

4. točka        LETNO POROČILO 2015 JZ MC

AJPES 2015 mc

5. točka        Letno in poslovno poročilo za 2015-OŠbL

AJPES OŠ 2015

6. točka        poročilo CSD 2015

7.točka         Knjižnica poročilo za leto 2015

8. točka        Predlog odloka ZR 2015

Splošni del proračuna 2015

Posebni del proračuna 2015

NRP proračuna 2015

Poročilo nepr.,prem.premoženje 2015

Obrazložitve ZR 2015

Poslovno poročilo 2015

Bilance ZR 2015

Poslovno poročilo EZR ZR 2015

Bilance EZR ZR 2015

9. točka          načrt neprem.premoženja

10. točka       sklep razdelitev društvom 2016

obrazložitev razporeditev društva osnutek

11. točka        gradivo k 11. točki dnevnega reda

razdelitev šport 2016

pismo občinam

sklepi izredne seje

zapisnik 10_seja_ogjs

ZAPISNIK 10 SEJE ONJS -1 (2)

 

GRADIVO 11. SEJE SVETA

sklic 11.seje sveta

1. točka zapisnik 10. seje 2014-2018

3. točka odlok o oskrbi s pitvno vodo

4. točka pravilnik MKČN

5. točka preoblikovanje KPV

6. točka imenovanje člana v NO in SPV (2)

7. točka letni program športa

8. točka sklep najemnine grobov

9. točka pravilnik enkratna denarna pomoč

poročilo enkratne pomoči 2015

poročilokmetijstvo2015svet

poročiloMKČN2015svet

ZAPISNIK 7 SEJE KMVI zapisnik

4 dopisne seje zapisnik

9_seja_ogjs_v1

ZAPISNIK 9 SEJE ONJS

Kratko poročilo o stanju vodovodne in kanalizacijske infrastrukture na o

 

 

 

 


RSS