Člani občinskega sveta 2014 – 2018

 

 1. BOJAN RAKUN
 2. RAMŠAK ZDRAVKO
 3. DAMIJAN LOČIČNIK
 4. RUDOLF MEH
 5. ROBERT CRNJAC
 6. ALENKA KUKOVEC
 7. MATEJA AŽMAN
 8. JOŽE SLEMENŠEK – mandat prenehal z dnem 23.10.2015
 9. JANKO AVBERŠEK
 10. MARJANCA ROGEL PERŠIČ
 11. POLONA MIKLAVŽINA
 12. MARIJA BORUTA
 13. RAJKO PIRNAT
 14. JOŽEF STAKNE
 15. MARIJA CVETKA ŽUNTER – mandat potrjen z dnem 21.12.2015

RSS