Člani občinskega sveta 2018 – 2022

1 ZDRAVKO RAMŠAK
2 MARJANCA ROGEL PERŠIČ
3 JANKO AVBERŠEK
4 ALENKA KUKOVEC
5 RAJKO PIRNAT
6 MARIJA BORUTA
7 DAMIJAN LOČIČNIK
8 MOJCA KUMAR
9 DARKO POKLEKA
10 JOŽEFA SLEMENŠEK
11 PETER ROSENSTEIN
12 JOSIP LUKENDA

RSS