Kontakti

ŽUPAN: Janko Kopušar

TAJNIK : Drago Kovač

Informacije o komunalnem prispevku, nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, finančnih transakcijah, splošne informacije

POSLOVNI SEKRETAR: Klara Hržica

Splošne informacije

SVETOVALEC ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, OKOLJE IN PROSTOR:  Bernarda Drev

Informacije o potrdilih o namenski rabi zemljišč, cestah, kmetijstvu, komunali….

FINANČNIK: Ivica Cavnik

Informacije o knjigovodskih listinah in plačilih….

PRAVNIK: Sara Pirnat

Informacije o subvencioniranih stanovanjih, tajnica OVK,….

VIŠJI SVETOVALEC ZA OKOLJE IN PROSTOR: Jože Sinur

Informacije o možnosti graditve, lokacijske informacije, soglasja k projektnim in oblikovalskim rešitvam, soglasje k priključitvi na javno cesto

Kontaktni obrazec

 


RSS