Program dela

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzor dela, ki ga v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu.

Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor:

  • proračuna in zaključnega računa občine,
  • finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).

 


RSS