Člani NO 2014-2018

 

Nadzorni odbor je bil v sedanji sestavi potrjen na 2. seji Občinskega sveta Šmartno ob Paki dne 24.11.2014. Člani so na svoji prvi seji izmed potrjenih članov izvolili predsednico Polono Boršnak in podpredsednico Anico Pirečnik.

Člani:  Bojan Prašnikar, Avgust Reberšak, Marija Cvetka Žunter, Gregor Bratkovič, Konrad Steblovnik

Vsem članom preneha članstvo z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.


RSS