Člani NO 2018-2022

 

Nadzorni odbor je bil v sedanji sestavi potrjen na 2. seji Občinskega sveta Šmartno ob Paki dne 14.1.2019. Člani so na svoji prvi seji 12.2. 2019 izmed potrjenih članov izvolili predsednico Špelo Jandrok in podpredsednika Anžeta Podgoršek.

Člani:  Matjaž Dvornik, Ivana Lukenda, Ana Pirečnik, Mateja Ažman in Avgust Reberšak.

Vsem članom preneha članstvo z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.


RSS