Knjižnica

Javni zavod Knjižnica Velenje je bil ustanovljen z Odlokom Mestne občine Velenje leta 2004 in je pravni naslednik Kulturnega centra Ivan Napotnik. Z občinama Šoštanj in Šmartno ob Paki ima zavod sklenjeni pogodbi o izvajanju knjižnične dejavnosti na njunem območju.

Splošna Knjižnica Velenje je ustanova, namenjena vsem prebivalcem območja bivše občine Velenje.  Na podlagi Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem.

Organi zavoda Knjižnica Velenje so:

  • direktor
  • svet zavoda
  • strokovni svet zavoda.

Direktor Knjižnice Velenje je Vlado Vrbič.

Knižnica je v Šmartnem ob Paki odprta v ponedeljek od 14.00 do 18.00,  torek od 12.00 ure do  18.00 in v četrtek od 10.00 ure do 16.00 ure. V poletnem času je knjižnica odprta ob torkih.

Več o Knjižnici Velenje si lahko preberete na naslednji povezavi.


RSS