Javni zavodi

Javni zavodi so pravne osebe javnega prava. Njihov status je urejen z Zakonom o zavodih. Opravljajo negospodarske dejavnosti, ki so navedene v 1. členu Zakona o zavodih: dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva… Cilj opravljanja teh dejavnosti ne sme biti pridobivanje dobička, ampak zadovoljevanje javnega interesa oziroma javne službe. Javne zavode ustanovijo država, občina, mesto, ali druge javno pravne osebe na podlagi zakonskega pooblastila.

Občina Šmartno ob Paki je ustanoviteljica dveh javnih zavodov in sooustanoviteljica dveh javnih zavodov.


RSS