Turistično društvo Šmartno ob Paki

Naziv:                                    TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI

Naslov:                                  Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki

Sedež društva:                    pisarna TD je v Mladinskem centru Šmartno ob Paki

Leto ustanovitve:                 1989

Število članov:                     121

Davčna številka:                  83138811

Matična številka:                 5415144

Zakoniti zastopnik:             Boža Polak, predsednica društva

                                               telefon: 031 713 763, 03 891 51 10

                                               email: boza.polak@gmail.com

Email:                                    td.smartno@gmail.com

Spletna stran:                     www.td-smartno.si

 

 

 

UPRAVNI ODBOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA

 

  1. Boža Polak, predsednica
  2. Aleš Krajnc, namestnik in urejanje spletne strani
  3. Mateja Potočnik-blagajničarka
  4. Martina Omladič, tajnica
  5. Jana Lukek, članica
  6. Tatjana Merzlak, članica
  7. Jelka Krajnc, članica
  8. Nataša Zabukovnik, članica
  9. Edo Povše, član
  10. Zdravko Ramšak, član 

   

DEJAVNOST TURISTIČNEGA DRUŠTVA

 

 

1. POSLANSTVO TURISTIČNEGA DRUŠTVA

Turistično društvo je:

–       Stičišče turističnih aktivnosti v kraju povezanih s kulturno dediščino, varovanjem krajevne arhitekture, negovanjem starih običajev in navad, negovanjem naravnega okolja;

–       Mesto druženja in delovanja ljubiteljev turizma, v  katerem se zbirajo entuziasti, tisti, ki jih turizem zanima, predvsem pa aktivni občani, ki so pripravljeni v svojem kraju aktivno delovati na področju turizma in s tem prispevati k razvoju in aktivnemu delovanju domačega kraja;

–       Mesto, kjer se organizirajo različne interesne dejavnosti, znotraj katerih je možno aktivirati potenciale občanov, ki se poslovno, delovno ali ljubiteljsko ukvarjajo s kakšno zanimivo stvarjo.

2. CILJI

–       Skrbeti za izboljšanje izgleda kraja, ozaveščati občane in jih spodbujati k sodelovanju pri turističnem razvoju kraja, urejanju okolja in krepitvi turistične kulture;

–       Ohranjati naravno in kulturno dediščino kot del turistične ponudbe;

–       Raziskati, odkriti in obuditi šege, navade in stare običaje  in ohranjati ljudsko izročilo;

–       Oblikovati pobudo o pripravi enotne turistične ponudbe kraja;

–       Organizirati in sodelovati na prireditvah z etnološkimi, kulturnimi, zgodovinskimi, naravno varstvenimi, kulinaričnimi in drugimi vsebinami ter ustvarjati pozitivno turistično vzdušje v kraju;

–       Sodelovati pri kakovostni promociji turističnih znamenitosti kraja;

–       Vzpodbujati ureditev turističnih komunikacij in označitve turistične ponudbe;

–       Sodelovanje z občino, zavodi, vaškimi skupnostmi in društvi na področju turizma;

–       Organizirati oglede za skupine turistov, šolske skupine in posamezne obiskovalce;

–       Organizirati razna  izobraževanja občanov (predavanja, delavnice, tečaji);

–       Organizirati in sodelovati na različnih akcijah, prireditvah, razstavah, izletih, srečanjih;

–       Obveščati krajane o delovanju in o aktivnostih turističnega društva (ŠOP, spletna stran TD, mediji).

3. AKTIVNOSTI ZA DOSEGO ZASTAVLJENIH CILJEV

–       Skrb za lep izgled kraja;

–       Ohranjanje naravne in kulturne ter raznovrstne narodopisne dediščine kraja kot del turistične ponudbe;

–       Obujanje šeg, navad in starih običajev;

–       Oblikovanje enotne turistične ponudbe kraja;

–       Promocija turističnih znamenitosti kraja, turistične ponudbe in prireditev;

–       Širitev članstva s poudarkom na turističnem podmladku;

–       Organizacija usposabljanj in ozaveščanje krajanov za turistično kulturo;

–       Organizacija zanimivih prireditev;

–       Vzpodbujanje ureditve turističnih komunikacij (kolesarske in sprehajalne poti) in sodelovanje pri organizaciji označenosti celotne stalne turistične ponudbe in opremljanju posameznih turističnih elementov z razpoznavnimi besedili in oznakami;

–       Sodelovanje z lokalno skupnostjo, vaškimi skupnostmi, zavodi, drugimi društvi in posamezniki;

–       Prijava na javne razpise za razvojna sredstva

 

Na naslednji povezavi si lahko ogledate projekt, ki se pripravlja pod okriljem turističnega društva: predstavitev projekta za javnostTD

Vabljeni na vaške igre: vabilo na vaske igre 2013-splet (2)

Vabljeni na zaključno prireditev: letak za zakljucno prireditev

 


RSS