Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno ob Paki

Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno ob Paki objavlja javno naročilo “Izbira izvajalca za izdelavo in dobavo gasilske nadgradnje GVC 24/50. Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN292/2013 z dne 10.01.2013.

Rok za oddajo ponudbe je 25.01.2013 do 12.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 25.01.2013 ob 16.00 uri.

PGD Šmartno ob Paki

Predsednik: Franc Kumar, l.r.

Razpisna dokumentacija za GVC 24/50


RSS