Planinsko društvo Šmartno ob Paki

Leto ustanovitve: 1997

Sedež društva: Šmartno ob Paki 50

URL: pd-smartno.si

Mail: pdmartnoobpaki@pzs.si

Predsednik: Zoran Predolnik

PD Šmartno ob Paki je bilo sprva ustanovljeno kot sekcija PD Velenje leta 1975. Prvi podpisniki za Šmartno so bili: Povše Franc, Kladnik Jože, Podgoršek Alojz, Cigala Vlado, Kopušar Daniel, Lenošek Ivan, Drev Ivan, Huš Jože, Pečnik Slavica, Volk Jože in Reberšak Avgust. Na prvi seji so za predsednika izvolili Volk Jožeta. Sekcija je poleg pohodništva skrbela tudi za izobraževanje svojih članov.

Zaradi potreb se je 10.5.1997 ustanovilo PD Šmartno ob Paki. Ustanovitelji so bili: Reberšak Ivan, Simonič Ida, Verzelak Zdenka, Žibret Karli, Berzelak Tatjana, Marovt Blaž, Povše Franc, Boršnak Franc, Volk Jože, Cigala Vlada, Kopušar Janko, Korez Zdravko, Korez Marjana, Perovec Andreja, Hrastnik Martin in Verzelak Danilo. Prva predsednica je bila Verzelak Zdenka. Drštvo ima sedež v Martinovi vasi, kjer delimo brunarico s Konjerejskim društvom.


RSS