Lovska družina Oljka

Sedež društva: Skorno 19

Leto ustanovitve: 1947

Mail: stane.majda@gmail.com

Predsednik: Drev Jožef

Lovska družina Oljka je bila ustanovljena 8.1.1947 na pobudo takratnih družabnih veseljakov, kakor so sebe imenovali lovci. 15.5.1960 so člani LD sklenili z g.Martinom Ramšakom iz Skorna kupoprodajno in najemniško pogodbo za preko 50 let staro zidanico pod tedanjim vodstvom g.Žohar Franca st. in s svojimi prispevki uredili lovsko kočo.  Otvoritev je bila 26.7.1964. Lovska koča je služila svojemu namenu do leta 1985, ko je pogodba potekla. Leta 1976 so se pričela pogajanja za nakup stare OŠ v Skornem, ki je z učnim programom prenehala leta 1975. Največ zaslug za obnovitev stare šole in preureditev v lovski dom so imeli: Nestl Žgank, Ivan Atelšek, Stane Prašnikar in Peter Remenih; zopet smo lovci s svojimi sredstvi pripomogli k izgradnji lovskega doma.

Lovci vsako leto organiziramo strokovna predavanja iz posameznih področij lovstva. Imamo 4 lovske čuvaje, 7 preglednikov divjadi in ocenjevalce lovskih trofej. Lovišče LD se nahaja tudi na področju drugih občin: Polzela, Mozirje, Šoštanj in Velenje; spada med srednje gorsko lovišče in obsega 2.400 ha zemljišča. Od parkljaste divjadi pri nas zasledimo jelenjad, gamsa in vse pogosteje tudi divjega prašiča. Populacija srnjadi je najštevilčnejša. Vse več in več je prisotnih ptičev, ki niso avtohtoni pri nas: štorklje in kormorani.

Lovci moramo razvijati etiko lova in etiko do narave z vso odgovrnostjo. Načelo lovstva daje vsakemu lovcu pravice, kolikor doprinaša k varstvu narave, gospodarjenju s populacijami v gozdu in na polju obstoječe divjadi in rastlinstva. Love, ki ne vzdržuje ravnovesja v naravi, ga izgubi tudi v sebi.

LD Oljka dane šteje 31 rednih in dva častna občana. V bodoče si želimo v naših vrstah pomladka, saj je povprečna starost naših članov 57 let.


RSS