Društvo upokojencev Šmartno ob Paki

Leto ustanovitve: 1975

Sedež društva: Šmartno ob Paki 37

Telefon: 03 5885 275

email: du.smartnoobpaki@gmail.com

spletna stran: http://d-u.si/smartno-ob-paki

Predsednik: Avgust Reberšak

DU Šmartno ob Paki je bilo ustanovljeno v letu 1975. Sedaj šteje 433 članov. Vsako leto imamo občni zbor, tekom leta organiziramo izlete in športne prireditve skupaj z ostalimi območnimi društvi. Članice imajo organizirano tudi kvačkanje in pletilstvo. Večkrat organiziramo predavanja s področja zdravstva. Zelo dobro sodelujemo z Rdečim križem.


RSS