Društva

Društva v manjših občinah so zelo pomemben dejavnik ustvarjanja vzdušja in splošne klime družabnega življenja. Naša občina pri tem ni nobena izjema. Naša društva so izreden motivator dogajanja po naših zaselkih. Nekatera od njih so znana po vsej Sloveniji, prav vsa pa pomembno zaznamujejo utrip dogajanja v občini in smo upravičeni ponosni nanje.

 

V naši občini imamo registriranih 27 društev. Na teh straneh se predstavljajo tista, ki so se odzvala povabilu občinske uprave, da nam posredujejo nekaj splošnih podatkov..


RSS