Oktober, 2016

PROGRAM DOGODKOV

27.10.2016 

Na naslednji povezavi je program dogodkov, ki se bodo odvijali v okviru projekta:program-mdcp Preberite več »

PREDSTAVITEV PROJEKTA

27.10.2016 

MEDNARODNI PROJEKT »MEDKULTURNOST DRUŽBE ZA VEČJO CIVILNO PARTICIPACIJO« (MDCP) Občina Šmartno ob Paki je prijaviteljica in nosilka mednarodnega projekta, ki smo ga naslovili »Medkulturnost družbe za večjo civilno participacijo« (MDCP). Občina je projekt prijavila ... Preberite več »

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

27.10.2016 

Občina Šmartno ob Paki objavlja namero o os klenitvi najemne pogodbe. Več v priponki namera Preberite več »

PREDSTAVITEV PARTNERJEV

27.10.2016 

Občine, ki so na naše povabilo pristopile k projektu so: Breznički Hum (Hrvaška) Občina Breznički Hum je manjša občina v Varaždinski županiji. Nahaja se 25 kilometrov od mesta Varaždin. Od meje s Slovenijo je oddaljena ... Preberite več »

ULIČNI ZBIRALNIKI ZA E-ODPADKE IN ODPADNE BATERIJE

21.10.2016 

Pup Saubermacher želi obvestiti o novi infrastrukturi zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij ter predati informacijo, katere odpadke lahko odvržete v ulične zbiralnike. V podjetju so pripravili informativno zloženko, ki so jo poslali na naslove vseh ... Preberite več »

Župan ter predstavniki iz Šmartnega ob Paki na obisku v občini Weissenstein v Avstriji

20.10.2016 

Na povabilo, ki je prišlo s strani občine Weissenstein se je župan, Janko Kopušar skupaj s predstavniki iz naše občine, v petek, 14.10.2016, udeležil delovnega obiska v tej avstrijski občini. Na sestanku je ... Preberite več »

Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »C (4) 2d«

18.10.2016 

Občina Šmartno ob Paki obvešča vse občane, da poteka javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »C (4) 2d« od 14.10.2016 do 14.11.2016. Gradivo javne razgrnitve se nahaja v prilogah. Občinska ... Preberite več »

Javna predstavitev Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči občine Šmartno ob Paki

13.10.2016 

V skladu z določbami Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZRP Občina Šmartno ob Paki javno predstavlja Načrt občine Šmartno ob Paki za zaščito in reševanje ob jedrski ali radiološki nesreči, ki je ... Preberite več »

Izvzem zemljišč iz javnega dobra

12.10.2016 

Občina Šmartno ob Paki objavlja odločbi o izvzemu ze,mljišč iz javnega dobra. Več v priponkah. Odločba o izvzemu iz javnega dobra za parc. št. 750/1 k.o. Šmartno ob Paki Odločba o izvzemu iz javnega dobra ... Preberite več »

JAVNA PREDSTAVITEV OBČINSKEGA NAČRTA ZiR OB POTRESU

10.10.2016 

V skladu z določbami Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZRP Občina Šmartno ob Paki javno predstavlja Načrt občine Šmartno ob Paki za zaščito in reševanje ob potresu, ki je na vpogled na sedežu ... Preberite več »

RSS