Marec, 2016

Javno naročilo ” Novogradnja kanalizacije Gavce”

31.03.2016 

Občina Šmartno ob Paki vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za javno naročilo "Novogradnja kanalizacije Gavce". Rok za oddajo ponudb je 4.5.2016 do 10.00 ure. Odpiranje ponudb bo potekalo 4.5.2016 ob 10.30 ... Preberite več »

Čistilna akcija (sobota 2.4.2016)

31.03.2016 

VABILO NA ČISTILNO AKCIJO 2016 Čistilna akcija na območju Občine Šmartno ob Paki bo potekala v soboto, 2. aprila 2016 od 8.00 do 12.00 ure in se bo zaključila pri Mladinskem centru z manjšo ... Preberite več »

Javno naročilo ” Redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine Šmartno ob Paki za obdobje 2016-2020″

31.03.2016 

Občina Šmartno ob Paki vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za javno naročilo "Redno in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine Šmartno ob Paki za obdobje 2016-2020". Rok za oddajo ponudb ... Preberite več »

Javno naročilo “Izvajanje prevozov šolskih otrok v občini Šmartno ob Paki za šolska leta 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”

30.03.2016 

Občina Šmartno ob Paki vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za javno naročilo "Izvajanje prevozov šolskih otrok v občini Šmartno ob Paki za šolska leta 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020". Rok za oddajo ... Preberite več »

Deratizacija kanalizacijskega sistema

30.03.2016 

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS,št. 33/06), bo med 31. 3. in 4. 4. 2016 potekala redna deratizacija kanalizacijskega sistema in sistema daljinskega ogrevanja na območju občin Velenje, Šoštanj ... Preberite več »

Sprejem župana za novorojenčke

25.03.2016 

V torek, 22.3.2016, je občina priredila zdaj že tradicionalni županov sprejem novorojenčkov, ki so se rodili v preteklem letu. V dvorani Marof je župan nagovoril veliko število najmlajših občanov in občank ter njihovih ... Preberite več »

OBVESTILO O IZVEDBI PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV V OKVIRU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO OD PRIKLJUČKA ŠENTRUPERT NA AVTOCESTI A1 DO PRIKLJUČKA VELENJE JUG

25.03.2016 

Ministrstvo za okolje in prostor Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in ... Preberite več »

Javno naročilo “Sanacija plazu Sevčnikar ( ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40)”

24.03.2016 

Občina Šmartno ob Paki vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za javno naročilo "Sanacija plazu Sevčnikar ( ob LC 408080 Tabor - Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40)". ... Preberite več »

Meritve hrupa

24.03.2016 

Ministrstvo za okolje in prostor Direktorat za prostor, graditev in stanovanja koordinira pripravo državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Velenje jug. V sklopu priprav vseh gradiv ... Preberite več »

REZ “OBČINSKE” VINSKE TRTE

07.03.2016 

V četrtek 3.3.2016 je pod okriljem Društva vinogradnikov in Turističnega društva potekala prva rez vinske trte,  cepiča z Lenta, potomke najstarejše žlahtne vinske trte na svetu. Navkljub temu, da nam vreme ni bilo ... Preberite več »

RSS