Junij, 2015

2. javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Občini Šmartno ob Paki za leto 2015

29.06.2015 

Občina Šmartno ob Paki objavlja 2. javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki za leto 2015. Vloge se lahko ... Preberite več »

OTVORITEV V PAŠKI VASI

29.06.2015 

S slovesnostjo, ki jo je pripravilo Kulturno društvo Gorenje, so bile v četrtek simbolično svojemu namenu predane investicije v kanalizacijo v Paški vasi ter šmarški del kohezijskega projekta vodooskrbe v Šaleški dolini. Slavnostni govornik ... Preberite več »

PISARNA CENTRA ZA SOCIALNO DELO ZAPRTA V ČASU OD 24.6. DO 5.8.2015

26.06.2015 

OBVEŠČAMO VSE OBČANE , DA BO PISARNA CENTRA ZA SOCIALNO DELO V PROSTORIH OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZAPRTA V ČASU OD 24.6.2014 DO VKLJUČNO 5.08.2014. V TEM OBDOBJU SE LAHKO ZGLASITE V NJIHOVIH ... Preberite več »

Izvzem iz javnega dobra

26.06.2015 

Občina Šmartno ob paki objavlja odločbe o izvzemu nepremičnin iz javnega dobra in sicer za parc. št. 1/16 k.o. Paška vas, 808/1 k.o. Paška vas in 684/39 k.o. Gorenje. Več v priponkah. odločba o ... Preberite več »

Akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme

22.06.2015 

Obveščamo vas, da podjetje Gorenje Studio, d. o. o., v sodelovanju s podjetji PUP Saubermacher Velenje, d. o. o., in ZEOS, d. o. o., organizira akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme (E ... Preberite več »

VABILO NA OTVORITEV

19.06.2015 

S skupnimi močmi smo občina, izvajalec gradbenih del Kostmann d.o.o., nadzor, ki ga je izvajalo Komunalno podjetje Velenje, ter vaščani Paške vasi pripeljali projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja v Paški vasi do konca.  Vabljeni ... Preberite več »

ŽUPANOV SPREJEM ODLIČNJAKOV

19.06.2015 

Slavnostni sprejem odličnjakov devetega razreda osnovne šole bratov Letonja pri županu Janku Kopušarju v torek 16.junija je bil sproščen, kot se za srečanje z mladino tudi spodobi. Velika večina je bila odličnih vseh ... Preberite več »

Otvoritev ceste v Tajni

17.06.2015 

V preteklem mesecu je bil zaključen še en uspešen skupni projekt vaščanov in občine. Na pobudo vaščanov Gorenja se je izvedla rekonstrukcija in asfaltiranje ceste v Tajni. Vaščani so sami organizirali pripravo ustroja, ... Preberite več »

3. razvojna os

10.06.2015 

Obveščamo vas, da je gradivo za Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug je objavljeno na spletu: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/ Preberite več »

DERATIZACIJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

09.06.2015 

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06), bo od 9. 6. do 12. 6. 2015, potekala redna deratizacija kanalizacijskega sistema na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob ... Preberite več »

RSS